Ouderen laten stem horen tijdens verkiezingsdebat

10 august 2012
Nieuwegein

De Programmavergelijker is vanaf vandaag te vinden op de websites van ouderenorganisaties Unie KBO, KBO-Brabant, PCOB, NVOG en NOOM.

Veertig stellingen getoetst
De Programmavergelijker is ontwikkeld door Kieskompas / Andre Krouwel in nauwe samenwerking met de CSO, de koepel van ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM en KBO-Brabant. Zij hebben veertig stellingen geformuleerd die een breed spectrum aan politiek relevante thema’s bestrijken. De stellingen zijn gebaseerd op zeer nauwkeurige lezing van de verkiezingsprogramma’s en getoetst aan eerder ingenomen standpunten van de politieke partijen. De statements zijn geautoriseerd door de politieke partijen zelf, zoals Kieskompas dat altijd doet.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn een coördinerend minister voor ouderenbeleid, het PGB, Welvaartsvaste AOW, werkgelegenheid voor ouderen, voorrang bij orgaandonaties, gratis openbaar vervoer voor 65-plussers, de belasting op erfenissen, de invalidenparkeerkaart en het hoger eigen risico in de zorgverzekering.

Verkiezingsdebat
In het ‘verkiezingsdebat Ouderen’, dat de gezamenlijke ouderenorganisaties houden op 6 september in Nieuwegein, speelt de opbrengst van de Programmavergelijker een belangrijke rol.

De programmavergelijker is te vinden op de volgende websites:
www.uniekbo.nl, www.pcob.nl, www.gepensioneerden.nl, www.netwerknoom.nl, www.kbo-brabant.nl en www.ouderenorganisaties.nl.