'Boerennatuur' sterft uit

06 march 2014

In navolging van vorige jaren blijkt uit een recent verschenen rapport van het Kennisinstituut Alterra dat de Zuid-Hollandse biodiversiteit een dalende trend blijft vertonen. De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) roept de provincie op om deze onderzoeksresultaten niet slechts voor kennisgeving aan te nemen, maar actie te ondernemen.

De resultaten van het onderzoek liegen er niet om. Als het om alle landnatuur in heel de provincie Zuid-Holland gaat, dan is er een jarenlange constante dalende trend zichtbaar.

Weidevogels

Deze wordt met name veroorzaakt doordat het 'zeer slecht' gaat met de agrarische natuur: de akker- en weidevogels. In 12 jaar tijd zijn deze met meer dan 30% achteruit gegaan. Ook met de bedreigde soorten van de zogenaamde rode lijst is het slecht gesteld: ten opzichte van 1990 is circa 70% van de populatieomvang van deze soorten nu verloren gegaan.

Zonder radicale verbeteringen zou een typisch Hollandse weidevogel als de grutto binnen afzienbare tijd uit Zuid-Holland verdwenen zijn. Volgens de Natuur en Milieufederatie is dit verontrustend en zullen er snel maatregelen genomen moeten worden om het tij te keren. Nu kiezen voor behoud van wat er nog is, is veel slimmer dan later alles wat verdwenen is weer te moeten herstellen.