Geen jachthaven Tiengemeten

29 may 2012

'Er is al een haventje aan de noordkant waar het pontje vanaf Nieuwendijk op aanmeert, maar die biedt onvoldoende plek,' vertelde Boonstra, lid van de Watersportbond Regio Delta Noord, in het artikel van 21 maart. Een woordvoerder van Natuurmonumenten liet in het artikel weten positief tegenover de wens te staan, maar de financiële middelen niet te hebben. Middels een brief aan Boonstra heeft de eigenaar van het natuureiland begin deze maand laten weten de faciliteiten voor watersporters wel te willen optimaliseren, maar niet in de vorm van een volwaardige jachthaven.

Natuurmonumenten gaat akkoord met de verdere ontwikkeling van een aanlegsteiger bij de Oude Polder, bij de Marinesteiger ter hoogte van de Karantijn aan de oostkant van het eiland. Concreet gaat het om een steiger die aan de buitenzijde mogelijkheid biedt om af te meren voor een groter schip, zoals een rondvaartboot. De binnenzijde van de steiger komt uit de wind en golven te liggen en kan zo acht dagligplaatsen bieden voor zeilboten of motorjachten.

Passend bij de ontwikkelingsvisie van het eiland zijn al kleinschalige voorzieningen voor watersport gerealiseerd, zoals dagligplaatsen in de Kern Midden en moerringen aan de zuidzijde van het eiland. Het is niet de bedoeling dat watersporters op het eiland overnachten.

De Marinesteiger was eigendom van Rijkswaterstaat en verkeerde in 2000 in slechte staat. Met Natuurmonumenten is gesproken over herstel van de steiger en vervolgens overdracht van Natuurmonumenten. Hier is het niet van gekomen en de steiger is inmiddels afgebroken, zo is in de brief aan Boonstra te lezen. Met steun van externe partijen hoopt Natuurmonumenten de plan voor de steiger in oost binnen afzienbare tijd te kunnen uitvoeren.

De Watersportbond is niet de enige partij die betere faciliteiten voor watersporters op Tiengemeten wil. Afgelopen donderdag organiseerde Natuur- en Recreatieschap Haringvliet een symposium over het programma 'Zicht op Haringvliet'. Programmamanager Erik Rumpff: 'De bijeenkomst werd bezocht door ruim dertig ondernemers. Het was bedoeld om hen met overheden en andere partijen in contact te brengen om zo wellicht wat voor elkaar te betekenen. Het programma richt zich op een recreatief netwerk rond het Haringvliet. Voor Hoeksche Waard zijn er drie locaties in opgenomen: de Eschenplaat, het stuk strand onder de Haringvlietbrug en Tiengemeten. Het eiland zou een mooi doel zijn voor watersporters om naartoe te varen en ideeën zijn bijvoorbeeld loges op het water, waar sloepen of kano's kunnen aanmeren. Natuurmonumenten was ook bij het symposium aanwezig en zo proberen wij partijen aan elkaar te knopen.'

Bewonersvereniging de Tiengemeten heeft naar aanleiding van de provincieplannen en de berichten in de media aan Natuurmonumenten laten weten absoluut tegen nieuwe jachthavens op het eiland te zijn. Ook een tweede jachthaven die alleen overdag open is zien de eilandbewoners niet zitten.