Voorzitter crv H&S Ruut van Schie treedt af na kritiek coalitie

01 may 2016
Halfweg

Aanleiding voor het standpunt van het CDA was dat er door de andere raadspartijen niet geluisterd werd naar de argumenten van het CDA tijdens de discussies. Aan het begin van de gemeenteraadsvergadering uitte Henk van Dijk van D66 ernstig kritiek op de houding van het CDA. Hij stelde daarbij de vraag of en wanneer de CDA-vertegenwoordigers aanwezig zouden zijn bij raads- en commissievergaderingen. Theo van Heese, fractievoorzitter van het CDA, deelde mee dat de CDA-raadsleden op vergaderingen waar beslissingen genomen moeten worden, aanwezig zullen zijn. Dit geldt dus voor de raadsvergaderingen. Voor de commissie raadsvoorbereiding kan dit betekenen dat er alleen één woordvoerder aanwezig is. De coalitiepartijen verweten het CDA daarom dat zij op deze manier niet de belangen van hun achterban zouden behartigen.

Daarna kwam het functioneren van de voorzitter van de commissie raadsvoorbereiding Ruut van Schie aan de orde. De coalitiepartijen waren van mening dat hij de discussies tijdens de vergaderingen te lang liet duren waardoor deze te lang duurden. In een verklaring stelde Van Schie dat juist tijdens de commissievergaderingen de discussies moesten plaatsvinden. Alle partijen moeten volgens hem voldoende ruimte krijgen om hun argumenten naar voren te brengen. Gezien de discussie over zijn functioneren deelde hij mee zich terug te trekken als voorzitter van de commissie. Ook bood hij zijn excuses aan over een emotionele reactie tijdens de raadsvergadering van 29 maart. Sicco Jan Bier van D66 verweet Van Schie dat hij vanwege het standpunt van het CDA over het bijwonen van vergaderingen, de afgelopen commissievergadering niet aanwezig was. Hij noemde dit onacceptabel.

Na de mededeling van Ruut van Schie, bood Frank Duits van D66 aan het voorzitterschap op zich te nemen. Henk Werner van de VVD zou tweede voorzitter en Henk van Dijk van D66 derde voorzitter kunnen worden. Het CDA had moeite met de positie van Henk Werner. Toch stelde Van Schie zich wel beschikbaar om eventueel als vierde voorzitter op te treden. Het voorstel werd aangenomen.