Fusiebesprekingen H'liede en Spaarnwoude 10 maart in commissievergadering

07 march 2016
Halfweg

Het college van burgemeester en wethouders heeft op basis van de discussies en alle beschikbare informatie een voorstel gemaakt over een keuze mogelijkheid. De informatie voor dit voorstel komt onder meer uit de presentaties van de kandidaat gemeenten. Daarnaast zijn de discussies van de experttafel een belangrijke bron. In deze discussiegroep hebben organisaties, verenigingen en bewoners hun mening kunnen geven. Verder zijn er de belangrijke punten waaraan een fusie moet voldoen die de bewoners in 2013 en 2014 hebben vastgesteld. Dit zogenaamde waardeprofiel is misschien wel het belangrijkste uitgangspunt.

Een keuze maken is altijd lastig. Burgemeester Pieter Heiliegers: 'Met de gemeenteraad is afgesproken dat rond deze tijd een eerste selectie zal worden gemaakt. Daarbij gaat de raad uit van een ongedeelde fusie, dus met één partner. Bij deze eerste selectie zullen kandidaten afvallen. Deze keuze wordt gemaakt door de gemeenteraad en niet het college. Het voorstel dat wij als college 10 maart presenteren is een resultaat van alle discussies en presentaties. Daarnaast heeft de raad al eerder tijdens een raadsconferentie over deze zaak gesproken. Ook is de raad regelmatig op de hoogte gebracht in de klankbordgroep. Dit is meegenomen in het uiteindelijke voorstel. Het is dus eigenlijk een discussiestuk voor deze vergadering.'

Volgens het voorstel lijkt het erop dat de commissie en raadsleden kiezen voor verdere gesprekken met de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en Velsen. Voor velen zal dit een verrassende keuze zijn. Immers, in alle discussies hebben met name de bewoners aangegeven dat een fusie met Amsterdam onacceptabel is. De angst voor de uitbreiding van het havengebied is groot. De algemene verwachting was dan ook dat Haarlem bij de laatste drie kandidaten zou zitten.

Burgemeester Heiliegers wil op dit moment niet ingaan op de motieven voor deze keuze: 'Het is aan de raad om een beslissing te nemen. In de commissievergadering van 10 maart zal deze discussie zeker aan de orde komen. Ik hoop dat er veel belangstellenden aanwezig zullen zijn. Uiteindelijk zal de raad tot een weloverwogen beslissing moeten komen.'