Vereniging Huurders Haarlemmermeer heeft plannen voor 2016 klaar

19 january 2016
Hoofddorp

Voorzitter Okkie van der Vliet vroeg een jaar geleden aandacht voor de armoede onder huurders (28 procent) die hun huur niet of zeer moeilijk kunnen betalen. Dat schrijnende getal is weinig veranderd. Dat blijkt volgens de voorzitter uit de maatregel van de gemeente Amsterdam die gaat bezien of huishoudens met 120 procent van het minimum inkomen moeten worden bijgestaan.

Onderhandelingen
De Haarlemmermeerse huurdersbelangenvereniging heeft in het voorjaar van 2015 tijdens de onderhandelingen over de huurverhoging het huurdersvoorstel opengebroken om de scherpe kanten van de verhoging eraf te halen. Die aanpak zal de VHH tijdens de komende huurverhogingonderhandelingen voortzetten.

In 2015 heeft minister Blok de huurders geholpen door te eisen dat 95 procent van de sociale woningen weer verhuurd moet worden aan mensen die recht hebben op huurtoeslag. De minister vaardigde een nieuwe woningwet uit, waarin hij ruimte maakt voor prestatieafspraken. Daarbij krijgen huurders zeggenschap in de onderhandeling met gemeente Haarlemmermeer en woningcorporatie Ymere.

Dit is na een vertraagde start in gang gezet. 'Een heel nieuwe en spannende ervaring kan ik u vertellen,' aldus Van der Vliet. Onder leiding van bureau Fraey vorderen de partijen gestaag en ze hopen begin maart met resultaten te komen die als basis dienen voor afspraken in 2016.

Om goed 'feeling' te houden met wat leeft onder de huurders is door VHH een Huurders Adviesraad opgericht, waar een aantal zaken al is voorgelegd. Daar zijn duidelijke wensen en meningen naar voren kwamen.

De voorzitter sloot af met een nieuw probleem, van de statushouders, dat op het Nederlandse bord komt te liggen. 'Iedereen van premier Rutte tot laag is nu bezig met kortstondige opvang, maar op den duur komt toch de vraag voor definitieve huisvesting en met gezinshereniging.' Dat is niet zomaar opgelost en vereist visie van gemeentes en woningcorporaties.