Presentatie Schiphol: ORS moet alle zeilen bijzetten om geluidshinder te beperken

04 may 2015
Zwanenburg

Uit het jaarverslag van de Dorpsraad bleek dat de bestuursleden zich afgelopen jaar met nogal veel verschillende onderwerpen bezig hadden gehouden. Onderwerpen variƫrend van Hart van Zwanenburg, Schiphol maar vooral ook de wateroverlast in Zwanenburg. Uit het financiƫle verslag bleek dat er nogal wat reserves waren vanwege procedures rond Schiphol. Voorzitter Peter Vreeswijk vertelde dat deze vooral waren ontstaan in de periode van de geluidsisolatie vanwege de Zwanenburgbaan. Misschien dat in de nabije toekomst deze reserves kunnen worden afgebouwd. Dit geld zou dan gebruikt kunnen worden voor voorzieningen in het nieuwe dorpshuis. Bij de bestuurverkiezingen trad Wim Philippa vanwege verhuizing af als penningmeester. Als opvolger werd Leo Brugman gekozen.

Het officieuze deel van de vergadering, waarvoor toch nog wat extra mensen waren gekomen, bestond uit een presentatie van Eef Haverkort. Hij werd bijgestaan door Cees van Ojik. Beide heren zijn lid van de nieuw gevormde Omgevingsraad Schiphol (ORS). Dit is de opvolger van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS). De bewonersvertegenwoordigers in de nieuwe commissie zijn in tegenstelling tot haar voorganger op een redelijk democratische wijze gekozen. Voor iedere baan van Schiphol zijn er twee bewonersvertegenwoordigers, een voor het binnengebied en een voor het buitengebied.

Haverkort liet zien dat de oude commissie in het verleden aardig wat resultaten had behaald. Volgens hem zou de geluidshinder in Zwanenburg aanzienlijk groter zijn geweest als de commissie zijn werk niet had gedaan. Als het bijvoorbeeld aan de Tweede Kamer had gelegen, dan zou het aantal vliegbewegingen tot 20 procent meer door kunnen groeien dan nu is afgesproken. Toch wezen Haverkort en Van Ojik er op dat de geluidshinder in Zwanenburg in de toekomst nog zal toenemen. De nieuwe ORS zal dan ook alle zeilen bij moeten zetten om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Over de gezondheidsrisico's zei voormalig huisarts Van Ojik nog dat in Zwanenburg leven aanzienlijk ongezonder is dan bijvoorbeeld op het platteland in Drenthe.