Sanering vervuilde grond mogelijk probleem bij aanpak riool in Zwanenburg

14 january 2015
Zwanenburg

Het gebied waar de overlast het ergste was, staat bekend als het laagste punt van de Haarlemmermeer. Na de overstromingen van afgelopen zomer werden er noodmaatregelen genomen. Leidingbruggen werden in een vaste opstelling geplaatst. Op het moment dat er wateroverlast dreigde, kon meteen worden begonnen met het afvoeren van het overtollige water naar de Ringvaart. Ook startte de gemeente met een projectgroep waarin bewoners uit dit gebied vertegenwoordigd waren. De projectgroep kwam met een zevental voorstellen. Het college heeft drie van deze aanbevelingen vastgelegd in een voorstel waarover de gemeenteraad zich op 28 januari zal buigen. Het gaat om de volgende punten:

- Het verbeteren van de rioolverbinding tussen de Lindelaan en de Troelstralaan.

- Het verbreden van de tocht langs de Troelstralaan met zeven meter.

- Het vergroten van het riool in de Domineeslaan.

In de dorpsraadsvergadering van 7 januari lichtte vertegenwoordiger Kees Bos dit voorstel toe. Of dit plan uitvoerbaar is en een oplossing biedt, kon hij niet vertellen. Een van de problemen is dat de grond in een deel van de Domineeslaan ernstig verontreinigd is. Het saneringsproces is twee jaar geleden gestart en duurt nog drie jaar. Of in de tussenliggende periode gewerkt mag worden aan het riool is maar zeer de vraag. Dus al neemt de gemeenteraad het voorstel aan dan nog is het niet zeker dat het uitgevoerd kan worden. Juist het vergroten van het riool is het belangrijkste onderdeel van de maatregelen om de wateroverlast te verminderen.