Vispassage bij boezemgemaal in trek

10 april 2014
Halfweg

Boezemgemaal Halfweg is een belangrijk intrekpunt voor glasaal, driedoornige stekelbaars en spiering. Door de vispassage die Hoogheemraadschap Rijnland daar in 2012 heeft aangelegd, vormt het gemaal geen barrière meer. Trekvissen kunnen nu vrij vanuit de Noordzee, via het Noordzeekanaal, door de passage naar de ringvaart van de Haarlemmermeer zwemmen en andersom. Vorig voorjaar migreerden al grote hoeveelheden vis; meer dan 45.000 stekelbaarzen en 50.000 glasalen over een periode van zes weken. Dit voorjaar zullen die aantallen nog spectaculairder zijn. Na de start van de monitoring blijkt dat in slechts één week maar liefst circa 45.500 glasalen door de vispassage zwommen. Dit laat zien dat de passage ook dit jaar opnieuw een enorme aantrekkende werking op vis heeft en voorziet in een grote behoefte.

Onderzoek

Door het aanleggen van vispassages zorgt Rijnland dat trekvissen langs boezem- en poldergemalen kunnen zwemmen, waardoor hun natuurlijke trekgedrag in stand blijft. Ook het boezemgemaal in Spaarndam en de nabijgelegen sluizen liggen op een belangrijke route voor trekvissen. Om te bepalen hoe groot het aanbod is én of het gemaal en de sluizen een barrière voor de vissen vormen, onderzoekt Rijnland dit voorjaar opnieuw de visintrek. De onderzoeksgegevens maken duidelijk of aanpassingen in het boezemgemaal nodig zijn of dat met een aangepast sluisbeheer de vis vrije baan gegeven kan worden.

Niet alleen in Spaarndam wordt de visintrek gemonitord. In april en mei bevissen meer dan 40 vrijwilligers met kruisnetten verschillende plekken. Rijnlandse locaties zijn boezemgemalen Spaarndam en Halfweg en poldergemaal Houtrak. De gevangen vissen worden geteld, gemeten en vervolgens direct weer losgelaten. Het onderzoek is een samenwerking tussen Sportvisserij MidWest Nederland, enkele waterschappen waaronder Rijnland, Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Holland, de Visstandbeheercommissies, gemeente Amsterdam en het Havenbedrijf Amsterdam. Hans Schouffoer, hoogheemraad Rijnland: 'Vissen zijn onderdeel van het ecosysteem en zorgen er -samen met andere dieren en planten- voor dat het water schoon en gezond blijft. Gezonde ecosystemen zijn beter bestand tegen verstoring of vervuiling. Daarom is het zo goed dat zoveel mensen samen met Rijnland aan een goede visstand werken.'

Open dag

Iedereen die meer wil weten over boezemgemaal Halfweg, de vispassage, vismigratie en vismonitoring, is zaterdag 24 mei tussen 12.00-16.00 uur welkom op de open dag van Rijnland bij boezemgemaal Halfweg (Amsterdam). Er zijn rondleidingen, demonstraties kruisnetvissen en legen van de glasaalfuik, filmpjes, aquaria, een visquiz en nog veel meer. De open dag wordt gehouden in het kader van Wereld Vismigratiedag. Op 24 mei wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor problemen en oplossingen rond het onderwerp van open rivieren en vismigratie. Info en routebeschrijving:

www.rijnland.net/24mei2014