Raad bespreekt dossier De Waterwolf

09 september 2013
Hoofddorp

Omdat er strafzaken lopen tegen de van fraude en corruptie verdachte voormalige directeur van De Waterwolf en het vroegere hoofd onderhoud en beheer van de gemeente, heeft het college van burgemeester en wethouders niet eerder in het openbaar met de gemeenteraad over deze kwestie gesproken. De sessie van 5 september was bedoeld om de beschikbare informatie met elkaar te delen.

De kwestie is behoorlijk ingewikkeld, maar heel in het kort komt het hier op neer: in 2009 meldt onderaannemer Huub Braas aan het Haarlems Dagblad en aan HAP-raadslid Peter van Groenigen dat er gesjoemeld wordt bij het gemeentelijk onderhoudsbedrijf. Daarbij spelen de directeur en de ambtenaar die de opdrachten verstrekt, het hoofd onderhoud en beheer, een belangrijke rol. Pikant detail is dat later blijkt dat deze hoge ambtenaar al eerder door de rechtbank van Den Bosch was veroordeeld. De fraude is vanaf 2010 onderzocht, eerst intern en daarna door een extern recherchebureau en door de Rijksrecherche. Bij dat alles hebben artikelen in de pers ook nog een rol gespeeld.

De belangrijke vraag voor de gemeenteraad is nu of het college van B&W juist heeft gehandeld. Hadden ze niet eerder kunnen en moeten ingrijpen? Is er adequaat gereageerd op alle signalen en op aanbevelingen uit een accountantsrapport? Bij de discussie hierover is de grote complicatie dat er niet gepraat mag worden over de dingen waarover de rechter nog een uitspraak moet doen. Een ingewikkelde geschiedenis dus en het was niet verwonderlijk dat ook onder de gemeenteraadsleden de nodige verwarring ontstond? Na ongeveer een half uur bracht Peter van Groenigen enige lijn in de discussie. 'We moeten onderscheid maken tussen de strafrechtelijke kant en de bestuurlijk maatschappelijke aspecten.' Henk Kuipers viel hem bij: 'Natuurlijk verdiende de situatie destijds geen schoonheidsprijs. Maar een discussie nu over het feitenrelaas is helemaal niet interessant want die zaak ligt onder de rechter. We moeten nu een debat voeren over de bestuurlijke kant.' Burgemeester Theo Weterings: 'Na bijna vier jaar met meel in de mond te hebben moeten praten, kunnen we nu eindelijk publiekelijk verantwoording afleggen. Maar dat kan alleen op basis van de stukken die de gemeente zelf heeft opgesteld. Als we zaken van de Rijksrecherche die we niet zelf hebben ingebracht openbaar maken, is dat een ambtsmisdrijf.' Over het aannemen van de corrupte ambtenaar en het al dan niet adequaat reageren op signalen dat er fraude was ging hij niet verder dan toe te geven: 'Met de kennis van nu hadden we misschien eerder moeten ingrijpen.'

Ook wethouder Jeroen Nobel zag geen reden het boetekleed aan te trekken. Het voorbeeld werd aangehaald dat De Waterwolf dranghekken had geplaatst voor een wielerwedstrijd en de kosten daarvoor had geboekt onder de noemer sponsoring. 'Ik heb direct tegen ze gezegd dat ze twee dingen moesten doen: de administratie op orde brengen en een goede begroting opstellen. Ze mogen best dat soort kosten als sponsoring opvoeren als ze de relatie opdrachtgever opdrachtnemer maar goed verantwoorden.' Het openbare deel van de bespreking werd afgerond met het besluit op een later tijdstip een debat in de gemeenteraad te houden.