Vrouwenclub Passage bestaat 50 jaar

21 february 2013
Abbenes

Passage is in 1999 op landelijk niveau ontstaan uit een fusie van de Christelijke Plattelandsvrouwen Bond (CPB) en de Nederlands Christelijke Vrouwen Bond (NCVB). Al sinds 1963 komen vrouwen uit Abbenes eenmaal per maand op een woensdagavond in dorpshuis Het Praatpunt bij elkaar voor een leerzame, interessante, creatieve en gezellige avond.

Gezelligheidsclub
Voorzitter Lenny Versteeg, vice-voorzitter Cock van 't Riet en penningmeester Truus van Iperen vormen het dagelijks bestuur en verdelen samen de vacante functie van secretaris.
Het interessegebied van Passage is heel breed. 'Het is niet alleen een gezelligheidsclub', zegt Versteeg, die al 20 jaar voorzitter is.

'We stellen maatschappelijke en culturele onderwerpen aan de orde en hebben aandacht voor het milieu. Voorop staat onze grondslag: een christelijke vereniging. Bij elke bijeenkomst besteden we maximaal 10 minuten aan een stukje Bijbellezing, bidden en zingen en aan een gedicht of kleine meditatie. Daaraan doen we geen concessies. Er zijn juist mensen die daar wel door komen. We gaan uit van bepaalde normen en waarden en denken om elkaar, delen lief en leed. Bij Passage gaat het nog altijd om de drie O's van de CVB, ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Om een stukje belangstelling voor andere dingen dan je dagelijkse bestaan.'

Excursies
'Met een klein budget proberen we altijd iets interessants te brengen', zegt Van 't Riet. 'We hebben ook al zoveel leuke dingen gedaan, waar je eerder niets van wist. En ook excursies in de polder, stadswandelingen, musea. Het is de kracht van Abbenes om een onderwerp van verschillende kanten te belichten.'

Het jaarprogramma van 2013 omvat onder meer een kookavond, een fietstocht, Barend Klaassen van Meerhistorie komt 20 februari en laat zijn prachtige pentekeningen zien. Burgemeester Theo Weterings vertelt 20 maart over zijn werk. Later komt het Adamas Inloophuis aan de orde, wordt er gekiend en brengt dominee Hans Vermeulen een bezoek.

Eigentijds
De dames vinden het 50-jarig bestaan in een klein dorp als Abbenes 'iets geweldigs'. Passage is eigentijds. Het bestuur betreurt daarom de vergrijzing en hoopt van harte op nieuwe jonge(re) leden, ook ter aanvulling van het bestuur.

En eigenlijk is de hoop sterk gevestigd op een aantal sponsoren om het 50-jarig jubileum 23 oktober feestelijk te kunnen vieren. De eerste twee zijn reeds binnen. De Rabobank schonk 750 euro, huurdersvereniging Heije draagt 50 euro bij.

Meer informatie: Lenny Versteeg (0252-545741) of kijk hier.