Kerk binnenkort gesloopt

27 september 2012
Halfweg

Voorzitter van de bouwcommissie van de Protestantse gemeente Halfweg/Zwanenburg, Peter Mendrik vertelt over het tot stand komen van deze verkoop: 'Kort na de fusie van de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk in Halfweg zijn wij in 1997 gaan kijken naar de toekomst van de beide kerken. Door het teruglopen van het aantal kerkbezoekers en een gebrek aan voldoende financiële middelen was het niet mogelijk beide kerken in stand te houden. Er is gekeken naar verschillende alternatieven. Ook samenwerking met de rooms katholieke kerk is daarbij aan de orde geweest. Wij waren van harte welkom in hun kerkgebouw, maar van een echte samenwerking in de vorm van nieuwbouw kon geen sprake zijn.' Voorzitter van de kerkenraad Leo Kranenburg vult aan: 'Eigenlijk voldeed de locatie van de Grote Kerk goed aan ons programma van eisen. Daarbij is gekeken naar de mogelijkheid om de kerktoren als markant herkenningspunt te behouden bekeken. Ook de toenmalige burgemeester, Hoogdalem heeft zich daar hard voor gemaakt. De bedoeling was om het schip en de kosterswoning te slopen en daar een kleine kerk en woningbouw voor in de plaats te laten komen. Mede door de kosten van het herstellen van de fundering van de toren bleek dit niet haalbaar. Daarnaast mocht er op de plaats van de Kleine Kerk geen woningbouw komen vanwege Schiphol.'

In 2007 kwam er een doorbraak door een combinatie overeenkomst met de bouwonderneming Badhoeve Bouw. Deze overeenkomst hield in dat deze bouwonderneming de Kleine Kerk geheel zou renoveren en aan zou passen aan de huidige eisen. Het tweede deel van de overeenkomst was de overdracht van de Grote Kerk aan de bouwonderneming. Op de plaats van de Grote Kerk zou dan woningbouw komen. In 2009 werd de overeenkomst een feit en kort daarna werd gestart met de renovatie van de Kleine Kerk. Het pand aan de Wilhelminastraat was op 3 maart 2011 klaar. De protestantse gemeente nam het kerkgebouw in gebruik en daar mee kwam de Grote Kerk leeg te staan.