Discussie over terugkeer van hondenbelasting

08 november 2011

Het was VVD-raadslid Rob Koster die na het avondeten een amendement indiende om af te zien van de herinvoering van de hondenbelasting. Om te voorkomen dat er een begrotingstekort ontstaat, moest het budget voor opleidingskosten voor ambtenaren met 400.000 euro worden verlaagd. Dit amendement diende hij ook namens de fracties van Trots op Nederland en Forza in. De herziening viel zichtbaar slecht bij het college van burgemeesters en wethouders.

Wethouder Steffe Bak was bijvoorbeeld niet 'happy' met het ingediende amendement. In zijn ogen is het absoluut niet verstandig om nu te korten op de opleidingskosten voor ambtenaren. In 2011 besteedt de gemeente een kleine twee miljoen euro aan opleidingen voor ambtenaren en van dat geld is niets meer over. 'Dat budget is volgend jaar nog harder nodig. In verband met de decentralisatie komen er veel rijkstaken op de gemeenteambtenaren af. Er kan ook helemaal niets aan dat opleidingsbudget veranderd worden, dat ligt vast in de CAO', liet wethouder Bak weten.

Toen PvdA-fractievoorzitter Tom Horn vlak voor de, zelf aangevraagde, schorsing aangaf te overwegen met een amendement te komen, waarbij de 400.000 euro van de hondenbelasting gedekt zou worden uit een verhoging van de parkeertarieven, steeg de temperatuur in de raadzaal pas echt. Horn kwam uiteindelijk na de schorsing toch niet met het amendement. De VVD trok, in de wetenschap dat er onvoldoende steun voor was, ook zijn amendement in. VVD-fractievoorzitter Henk Kuipers: 'Het heeft geen zin om amendementen in te dienen waar geen meerderheid voor is.' Forza probeerde de herinvoering van de hondenbelasting nog te voorkomen met een nieuw amendement, maar ook daarvoor ontstond geen meerderheid. Zo werd het plan van VVD'er Rob Koster om af te zien van een herinvoering donderdagavond laat verworpen.