Aanleg NS-station op schema

27 july 2011
Halfweg

Voor de aanleg van de perrons van het NS-station in Halfweg moeten aan de noordkant van het spoor palen komen voor de fundering. 'Tijdens het boren, recht voor de voormalige Swaenenburcht, kwam men op funderingsresten terecht. Dit veroorzaakte enige paniek, want dit zou een redelijk vertraging kunnen veroorzaken.

Als men nader onderzoek wil doen, kan dit enige tijd gaan duren. Volgens deskundigen zouden deze funderingsresten van een voormalige aanlegsteiger moeten zijn. Deze lag in het IJ, recht voor de Swaenenburcht, dus op diezelfde plek. De archeologische dienst is meteen ingeschakeld. Deze heeft inmiddels te kennen gegeven dat men geen nader onderzoek uit gaat voeren. Hierdoor zal dus geen vertraging ontstaan.'

Ook over de andere zaken die rond het station spelen, lijkt geen reden om te denken aan een vertraging. Markus: 'De brug over de Ringvaart is inmiddels aanbesteed en was onder de raming. De start van de bouw zal waarschijnlijk half september zijn. De brug over de N200 is aangenomen door Ballast Nedam, samen met de bouw van het station. Voor zo ver ik begrepen heb gaat dit ook nog steeds volgens planning.

Ik zal komende week nog eens gaan praten over het fietspad over het terrein van Sugar City. Dat lijkt wat stroef te gaan. Verder is er al iemand die een vergunning heeft aangevraagd voor de exploitatie van een kiosk op het voorplein van het station.'

Verkiezingsbelofte
Het opknappen van de Lagedijk was een verkiezingsbelofte van Markus. Dit zou in het voorjaar gerealiseerd worden. Markus: 'Rijnland eiste extra aanpassingen, waardoor het meer tijd en geld ging kosten. Ongeacht de uitspraak van de Raad van State over Spaarnebuiten, staat dit nu in oktober gepland.'

Vrijdag 22 juli is de aanbesteding van het kunstgrasveld van Spaarnwoude. 'Dit wil zeggen dat de prijzen van de bedrijven voor de aanleg van het veld worden neergelegd. Daarna moet de gemeente, samen met de stichting Rijk en een adviesbureau binnen veertien dagen beslissen wie het gaat uitvoeren. Dit ligt allemaal nog binnen de planning.'

Voor het stuk grond waar de hockeyclub een veld aan wil leggen moet nog een alternatief gevonden voor de boer die dit nu pacht. Er zijn wat mogelijkheden in de zin van grondruil. 'Binnenkort hopen wij overeenstemming te krijgen met de Dienst Landelijk Gebied en het recreatieschap Spaarnwoude.

De ontsluiting naar de weg langs het Zijkanaal C kan geen probleem opleveren, dit is een gemeentelijke weg, dus dat beslissen wij zelf. Het grootste probleem is de kosten van de nutsvoorzieningen. Ik denk dat op dit moment dat het grootste struikelblok is. Dat in zowel de kosten als de technische uitvoering.'