Ank Mewafi: 'Uitvaarten mogen anders'

21 june 2011
Hoofddorp

'Een goed afscheid is een goede start om verder te gaan met leven. Het is de laatste herinnering die je aan een dierbare overhoudt en het is natuurlijk geweldig als die bij de overledene past', vertelt Ank Mewafi. Veel mensen weten niet dat je bij een uitvaart eigenlijk net zoveel keuze hebt als bij andere memorabele gelegenheden in een mensenleven. Je zit niet vast aan de uitvaartverzekering, aan de geijkte locatie, de kist of standaard rouwauto. Van begin tot einde kunnen eigen keuzes gemaakt worden die passen bij de overledene. 'Denk daarbij aan intieme locaties als Het Oude Slot in Heemstede of Vork en Mes in Hoofddorp. Gastvrijheid en intimiteit zijn er veel vanzelfsprekender. Ook alternatief vervoer als een uitvaartbus of Harley zijn mogelijk.' Mewafi kent de verschillende mogelijkheden en probeert na een gesprek met de nabestaanden passende keuzes aan te dragen. 'Ook over de logistiek en planning kan ik meedenken en zo komen we altijd tot een passende uitvaart.'

Mewafi is uitvaartbegeleidster. Zij ondersteunt, assisteert en organiseert tijdens de periode tussen overlijden en begrafenis of crematie. 'Dat is een intiem moment en mensen moeten zich goed voelen bij degene die de uitvaart begeleidt', vindt Mewafi. 'Ik neem alle tijd voor de mensen en hun verhalen. Het gaat hier wel om een heel mensenleven en een passende uitvaart is het allerlaatste wat je nog voor iemand kunt doen. Het verdriet van de mensen blijft, maar ik kan er wel voor zorgen dat de mensen met warmte op het afscheid terug kijken.'

Ankh Uitvaartzorg is te bereiken op 06-52065848 en www.uitvaarthoofddorp.nl.