Flat 'opgeplust' voor senioren

11 october 2011
Hoofddorp

De flat was een van de eerste bouwprojecten in de nieuwe wijk Overbos, 27 jaar geleden. 'Aan de achterkant liepen de schapen en er stonden twee mooie boerderijen', vertelt het echtpaar Leistra. Een openbaring als je net uit de Amsterdamse Pijp komt. Zij waren de eerste bewoners van de flat. Degene echter die het eerst een woning toegewezen kreeg was Adrie Bijl. 'Ik kreeg een benedenwoning', vertelt hij, terwijl hij met zijn rollator door de gang loopt. 'Ik was toen ook al invalide.' Maar hij kon zijn appartement niet meteen betrekken. 'De kruipplanken lagen er nog en ze gebruikten mijn flat als opslagruimte. Er zouden geen huizen vóór ons komen, maar na verloop van tijd was alles volgebouwd.'

Na enige tijd kwamen er wensen van de bewoners. Tijd om een bewonerscommissie in het leven te roepen, vond men. Samen sta je sterker in het contact met gemeente, woningbouwvereniging en Vereniging van Huurders Haarlemmermeer.

Betty Nieuwdorp is penningmeester van de commissie. Ze vertelt dat in 2006 de flat een grondige opknapbeurt heeft gekregen. 'Opgeplust' heet dat in woningbouwtermen, vertelt Annet Hoogerwerf van Ymere. 'Het is heel bijzonder dat deze bewonerscommissie nog steeds bestaat en het is heel belangrijk voor de bewonersparticipatie.'

In 2006 is ook de naam Bosvaart bedacht. De bovenste flats hadden geen overkapping, dat is aangebracht. Het speelpleintje voor de ingang is opgeknapt en er is een lift gekomen. Het complex werd gereedgemaakt voor wat het nu is: een seniorenflat. Veel vroegere gezinnen trokken weg naar de nieuwe wijken zoals Floriande en Getsewoud. Als de jongeren die er nu nog wonen weg gaan, wordt die woning bestemd voor 55- plus.

Hiervan maakte ook het echtpaar Van der Kuijl gebruik. Ze komen uit Amsterdam en betrokken in mei 2011 een flat. 'We moesten wel het een en ander opknappen, maar nu zijn we hartstikke tevreden.'

Gunstig.

Ook Ans Buenting zit in de bewonerscommissie. Ze verruilde haar eengezinswoning voor een Bosvaartflat. 'Het is echt een gemeenschap', zegt ze. 'Er is een klusjesteam en we doen hand- en spandiensten voor elkaar.' Fijn is dat de openbare voorzieningen, zoals het gezondheidscentrum, dichtbij zijn. 'Ik kijk zo in de spreekkamer van de dokter.'