Startsein e-waste inzamelcampagne Zoetermeer

26 november 2012
Zoetermeer

De gemeente Zoetermeer houdt tot en met 15 december 2012 een inzamelcampagne om de inwoners bewust te maken van het belang van gescheiden afvalinzameling en hen te stimuleren e-waste op de juiste plek in te leveren. De gemeente, Zoetermeerse winkels en bedrijven en Scouting Zoetermeer slaan hiervoor de handen ineen.

Gescheiden afvalinzameling

Op dit moment wordt er door de inwoners van Zoetermeer jaarlijks ruim 600.000 kg aan e-waste gescheiden ingezameld. Wethouder Klaasjan de Jong: 'Hier zijn we als gemeente erg blij mee, maar tegelijkertijd constateren we dat er jaarlijks nog ruim 100.000 kg aan e-waste bij het restafval terecht komt. Waardevolle materialen gaan hiermee verloren. Een campagne als deze moet ervoor zorgen dat mensen bewuster met afvalscheiding omgaan.'

De gemeente Zoetermeer wil het milieu zo min mogelijk belasten, zoveel mogelijk grondstoffen recyclen en de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk houden. De gemeente voert hier actief beleid op en organiseert regelmatig campagnes gericht op diverse afvalstromen.

Prijzenfeest

De campagne 'Zoetermeer maakt van e-waste een prijzenfeest' stuurt inwoners concreet aan om e-waste in te zamelen. Voor elk afgedankt apparaat (bruingoed of witgoed) dat inwoners van de gemeente tijdens de actieperiode inleveren bij het Zelfbrengdepot in de Argonstraat, ontvangen zij een lot waarmee zij automatisch meedoen aan een prijzenloterij. De prijzen bestaan uit meer dan 45 waardebonnen voor winkels en bedrijven in Zoetermeer, die door hen beschikbaar zijn gesteld. De hoofdprijs is een waardecheque van ? 750,- voor een elektronicazaak. De actie loopt van 24 november tot en met 15 december 2012. Op dinsdag 18 december worden de winnaars bekendgemaakt.

Scouting

Het ingezamelde e-waste bij het Zelfbrengdepot wordt opgehaald door Wecycle. Inwoners van Zoetermeer kunnen hun kleine apparaten en spaarlampen ook inleveren bij de kinderboerderijen de Weidemolen en Balijhoeve. De gemeente werkt voor deze e-wastecampagne ook samen met de vier scoutingverenigingen in Zoetermeer. Leden van de scoutingverenigingen gaan huis aan huis om flyers uit te delen, uitleg te geven over de actie en Zoetermeerders te activeren hun e-waste in te leveren bij het Zelfbrengdepot.

Meer informatie op www.zoetermeer.nl/prijzenfeest.