Jury Smit en de vlotgeschreven feiten over de Sleutelstad

24 january 2014
Leiden

Voor dommeriken is dit boek echter geenszins bestemd.

Door: Pieter Appel

Met het schrijven van 'De geschiedenis van Nederland voor Dummies' levert Jury Smit uit Leiden een bijzonder handig naslagwerk af. Bekende en onbekende feiten worden afgewisseld met anekdotes. Leiden neemt in het boek een bijzondere plaats in.

Persoonlijk

De zestigjarige Jury Smit (zijn voornaam is afgeleid van het Russische Yuri) vertelt over de ontstaansgeschiedenis van het boek. 'Ik schrijf al jaren over historische onderwerpen. Nu werd me gevraagd om op begrijpelijke wijze de geschiedenis van Nederland samen te vatten. Het schrijven van het boek kostte me ongeveer een half jaar. Met onderzoek ben ik langer bezig geweest. Niet alleen maakte ik gebruik van archieven, diverse handboeken en bronnen, maar ik spitte ook allerlei kranten door. De Koninklijke Bibliotheek is wat dat betreft een ware goudmijn. Daar zijn al veel kranten gedigitaliseerd en die bevatten uiteraard een schat aan informatie. Bij de samenstelling van het boek heb ik nadrukkelijk gekozen voor de verhalende kant. Ik wilde niet alleen feiten presenteren maar ook het verhaal daaromheen.'

Smit legt dit nader uit. 'Persoonlijke verhalen worden steeds belangrijker in de geschiedenis. Ze geven het gevoel dat je iets meebeleeft met de getuige. En een anekdote geeft vaak een mooie typering van een persoon of situatie.'

Voorliefde

Smit heeft van kinds af aan al een fascinatie voor geschiedenis. Voorliefde voor avontuurlijke verhalen werd aangevuld met nieuwsgierigheid naar tal van historische gebeurtenissen.

'Toch ben ik aan de Leidse universiteit eerst wat anders gaan studeren', vertelt de historicus. 'Ik koos voor rechten maar gaandeweg ontdekte ik dat dit voor mij niets was en veranderde ik van studierichting. Na de universiteit te hebben voltooid heb ik geschreven voor kranten, bedrijven en organisaties. Zo verdiepte ik me in het fenomeen familiebedrijf en momenteel bestudeer ik de invloed van katholieke familiebedrijven op de economie.'

Smit over 'De geschiedenis van Nederland voor Dummies': 'Niet alles is altijd zo vanzelfsprekend als het lijkt. Dat geldt bijvoorbeeld voor het aanvankelijk hardnekkige Leidse verzet tegen de drooglegging van de Haarlemmermeer in de negentiende eeuw. De stad vreesde verlies van visrechten maar staakte uiteindelijk toch het verzet. Leiden is ook een stad van immigranten en dat blijkt vaak uit namen die nu als typisch Leids worden beschouwd maar een buitenlandse oorsprong hebben. Tijdens mijn onderzoek stuitte ik ook op een voorval dat lang geleden plaatsvond in de Leidse regio en bekendheid kreeg als spookverhaal. Het gaat om de tragische liefdesgeschiedenis van Amalia en Frederik. Tijdens een wandeling wilde Frederik zich overgeven aan het minnespel maar daar voelde Amalia op dat moment niets voor. Ze duwde hem in het water en voordat hij definitief kopje onderging vroeg hij nog of ze van hem hield. Zijn van wanhoop vervulde stem werd in latere jaren door passanten nog vaak gehoord.'

'De geschiedenis van Nederland voor Dummies'.Verkrijgbaar in de boekhandel.