Nieuwe Stichting Cultuurfonds Oegstgeest opgericht

21 november 2013
Oegstgeest

Er is veel te behouden en te stimuleren in Oegstgeest op cultureel gebied; daarvan zijn oprichters van overtuigd. Met het fonds is het nu mogelijk om daar zélf een bijdrage aan te leveren. Het fonds is bedoeld als het breed gedragen cadeau van de burgerij aan scheidend burgemeester Els Timmers en aan Oegstgeest zelf.

Op 13 november, tijdens een feestelijke bijeenkomst boven in de panoramazaal van Corpus Experience, vroeg de nieuwe stichting burgemeester Els Timmers beschermvrouwe te worden van het Cultuurfonds Oegstgeest. Dit vanwege haar interesse en betrokkenheid bij kunst en cultuur in periode van 15 jaar die zij als burgemeester van Oegstgeest toonde. Zij zei volmondig "ja!" tegen de rol van beschermvrouwe.

Burgemeester Els Timmers zal na 15 jaar burgemeesterschap in het voorjaar van 2014 afscheid nemen. Of de gemeente Oegstgeest in de toekomst zelfstandig of als deel van een groter geheel zal voortbestaan is nog niet duidelijk. Zeker is dat het afscheid van de burgemeester een markant moment is in de geschiedenis van Oegstgeest. Oegstgeest is een groene gemeente met veel waardevols op het gebied van kunst, cultuur en historisch erfgoed, aldus de stichting. Voor veel Oegstgeestenaren is dat een reden om zich extra in te zetten om dit voor de toekomst te behouden en verder te laten ontwikkelen. Voorzitter van het Cultuurfonds Oegstgeest, Jetteke Bolten-Rempt, oud-directeur van museum De Lakenhal, overhandigde de burgemeester een oorkonde ter gelegenheid van haar benoeming tot beschermvrouwe.

Giften

De komende maanden zullen de initiatiefnemers en het bestuur van het Cultuurfonds de inwoners van Oegstgeest op allerlei manieren bij het fonds betrekken. Dankzij giften van enkele Oegstgeester ondernemers kan het fonds meteen met een aanvangskapitaal van start. De culturele organisaties in het dorp zijn dezer dagen per brief door het bestuur van het fonds op de hoogte gesteld van de oprichting en de doelstellingen van het fonds.

De initiatiefnemers tot het Cultuurfonds Oegstgeest zijn: Lucien Geelhoed (initiatiefnemer Dorpslab), Hans Ludo van Mierlo (oud-bankier/schrijver), Joop Verdonk (Voorzitter Oranjevereniging), Henk Visser (Voorzitter Platform voor Ondernemers Oegstgeest), Jops van der Steenhoven (oud-huisarts), Jo Hermans (oud-hoogleraar natuurkunde) en Inger van Zonneveld (organisatie van evenementen).