Samenwerken of fuseren

29 july 2013
Oegstgeest

Deze drie scenario's zijn de uitkomst van de tussenrapportage Bestuurlijke Toekomstscenario's Gemeente Oegstgeest van het bureau Dirk Louter. Het dorp is namelijk gedwongen om te kijken naar een andere manier van functioneren, omdat de Rijksoverheid steeds meer taken overhevelt naar gemeenten. Daarnaast kampt de gemeente met een schuld die vele tientallen miljoenen euro's bedraagt en dragen de recente onderzoeken naar schendingen van integriteit binnen het ambtenarenapparaat, niet bij aan het vertrouwen, in de toekomst de taken alleen aan te kunnen.

Voorafgaand aan de fusie van Warmond, Voorhout en Sassenheim in de gemeente Teylingen was Oegstgeest nog een begerig partner. Oegstgeest echter verhief zich boven de rest en stelde dat zij geen interesse had in een fusie. Nu zijn de rollen omgedraaid, zo blijkt uit het rapport. Burgemeester Gerrit Goedhart (Noordwijkerhout) stelt: 'Aansluiting van Oegstgeest bij de Duin- en Bollenstreek wordt vooral gezien als weglopen van Leiden.' Burgemeester Lies Spruit (Lisse): 'Voor ons is Oegstgeest bestuurlijk gesproken ver weg.' Burgemeester Van Kampen (Teylingen): 'Bij eerdere ervaringen in de samenwerking is de houding van Oegstgeest niet altijd als consistent beleefd'.

Katwijk is wel geïnteresseerd in 'samenwerking à la carte', waarbij op onderdelen toegevoegde waarde en schaalvoordelen kunnen worden gerealiseerd. Iets dergelijks heeft Katwijk al met Noordwijk (gezamenlijke werf/milieustraat) en uitvoering van 'Archeologie' voor de Bollenstreek. Maar in feite geven alle gemeenten, inclusief Wassenaar en Voorschoten aan, dat Oegstgeest zich moet richten op Leiden en Leiderdorp.

Zowel Leiden als Leiderdorp zien een bestuurlijke fusie met Oegstgeest als een mogelijke optie. Voor Leiden is een fusie zelfs de meest gewenste optie, zo staat in het rapport: 'Als Oegstgeest een partner zoekt, dan willen wij graag die partner zijn.' Een grotere gemeente zou meer invloed hebben in de regio en ook de besluiten over (het aanleggen van) bedrijventerreinen en andere voorzieningen kunnen dan gemakkelijker verlopen.

Keuze

De gemeenteraad maakt later dit jaar een keuze tussen een samenwerkingsverband met Katwijk, danwel een samenwerking of algehele fusie met Leiden en Leiderdorp. Inwoners mogen ook 'mee discussieren' tijdens een inwonersavond en via een website. Volgens een gemeentelijk woordvoerder worden de uitkomsten hiervan gebruikt 'ter verdere uitwerking en onderbouwing van het besluit van de raad'.