Circus wekt woede

12 june 2013

Toch komt van 20 tot 30 juni het Circus Renz-Berlin naar Leiden met een show met Indische olifanten, Siberische tijgers, paarden, pony's, struisvogels enzovoort. Dick der Vos is woedend.

De fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren: 'In tegenstelling tot het Nederlandse Circus Renz, die sinds 2013 geen wilde dieren meer toelaat in het circus, heeft het Duitse circus lak aan de overstelpende hoeveelheid bewijs dat het welzijn van dieren in circussen ernstig wordt aangetast. Steeds meer mensen beseffen dat het verkeerd en respectloos is om zo met dieren om te gaan. In het regeerakkoord is bovendien afgesproken dat er een landelijk verbod komt op wilde dieren in het circus. Veel gemeenten spelen daarop in met een voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren.'

In Leiden is een motie aangenomen die iets minder ver gaat, namelijk om alleen circussen toe te laten met een onberispelijk dierenwelzijnsbeleid.

'Daar horen circussen met wilde dieren in elk geval niet bij', aldus De Vos. 'Het welzijn van wilde dieren wordt in circussen ernstig aangetast. Onafhankelijk onderzoek van de Universiteit Wageningen heeft dat aangetoond. Zelfs bij een korte reis verblijven ze een groot deel van de dag in hun transportkooien of staan ze aan de ketting. Verder zijn de te kleine kooien, het leven in een onnatuurlijke omgeving en verveling een aantasting van het welzijn van de dieren, wat zich vaak uit in gedragsstoornissen. Daarnaast zijn de trainingsmethodes vaak pijnlijk en wreed.'

De Partij voor de Dieren is overigens voorstander van circussen met uitsluitend acrobaten, clowns en andere optredens door mensen. Ook gedomesticeerde dieren kunnen namelijk hun natuurlijk gedrag niet vertonen in het circus.