Baptisten knappen tuin op

12 november 2012
Leiderdorp

Stichting Present is een bemiddelende organisatie die hulpvragers en hulpverleners bij elkaar brengt. De wens van de baptistengemeente om zich praktisch in te zetten voor de inwoners van Leiderdorp kan zo worden gerealiseerd.

Met een groep van negen man/vrouw is een achtertuin winterklaar gemaakt van een mevrouw die hier niet zelf toe in staat is, en ook geen mensen in haar omgeving heeft die dit voor haar zouden kunnen doen. Het was prima weer om te tuinieren en er zijn drie aanhangers met groen afgevoerd.

De baptistengemeente heeft Stichting Present benaderd, omdat zij contact heeft met diverse maatschappelijke organisaties, zodat er snel duidelijk is, wie welke hulp nodig heeft. Bij elke groep vrijwilligers wordt een passende klus gezocht.

Voor meer informatie: www.stichtingpresent-leiden.nl en www.bgldorp.nl.