Lokaal wijt sluiting zwembad aan risicogedrag college

23 october 2012
Oegstgeest

Van den Ouweelen vindt dat het zware financiële weer waar Oegstgeest zich in bevindt, grotendeels de schuld is van het college. 'De gemeente Oegstgeest heeft de afgelopen tien jaar haar leningenportefeuille vertienvoudigd van 9 naar 93 miljoen. Daarvoor zijn onder meer gronden aangekocht in Nieuw-Rhijngeest, die op dit moment met de beste wil van de wereld niet te ontwikkelen zijn. Grote kans dat er op de waarde van de gronden stevig zal moeten worden afgewaardeerd. Dat brengt de financiële autonomie van Oegstgeest in groot gevaar.'

Dom

Hij vervolgt: 'Dit college, dat zichzelf als behoedzaam betitelt, heeft zich pas na 25 september jongstleden gerealiseerd dat het niet bouwen van woningen ook zorgt voor een niet-gerealiseerde uitbreiding van het WOZ-areaal. Dat is meer dan "een beetje dom". Gevolg is dat dit college hals over kop een aanvullend dekkingsplan moest realiseren.'

De fractievoorzitter is fel tegen het besluit om het zwembad te sluiten. 'Dit zal veel inwoners rauw op het dak komen vallen. Tot voor kort was de discussie: nieuwbouw of renovatie. Dit college presteert het te vermelden dat het in een eerder stadium uitging van sluiting per 1 januari 2015. Dat sluiting nu per 1 januari 2016 zal plaatshebben, presenteert het als meevaller.' Van den Ouweelen concludeert: 'Het zwembad sneuvelt, maar de woonlasten stijgen met 14,3%. De rekening komt bij de inwoners te liggen. En waarom? Niet door de financiële crisis, maar door het aangaan van te grote risico's voor zo'n kleine gemeente.'