Gebiedsregisseur Duin Horst & Weide aan de slag

15 october 2012
Voorschoten

Langerak heeft ervaring met gebiedsontwikkeling onder andere in de Grevelingen; verder is hij betrokken geweest bij verschillende dossiers van de provincie Zuid-Holland, zoals Zuidvleugel Zichtbaar Groener, Randstad Urgent. Hij zal zorgen dat de projecten uit het Landschapsontwikkelingsplan worden uitgevoerd. Hiermee gaat een langgekoesterde wens van de drie Pact-gemeenten in vervulling. Een van de eerste projecten die de gebiedsregisseur gaat oppakken is de aanleg van het Duivenvoords Polderpad, een pad naast de Horst en Voordelaan, vanaf kasteel Duivenvoorde tot aan de N44.

Ambitie

In 2012 hebben de drie Pact van Duivenvoorde gemeenten het Landschapsontwikkelingsplan Duin Horst & Weide vast laten stellen door de drie gemeenteraden. In dit plan is de ambitie van de drie gemeenten voor de komende jaren vastgelegd waaronder meer bekendheid van Duin Horst & Weide bij de bewoners van het omringende stedelijke gebied en het toegankelijker maken van het gebied voor voetgangers, fietsers en waterrecreatie. Daarnaast moeten de waardevolle natuurgebieden behouden blijven en worden gekoesterd. En natuurlijk moeten ook de agrariƫrs in het gebied er hun brood kunnen verdienen.

Beleven

Om dit alles te realiseren zijn samen met bewoners en belangengroepen verschillende projecten bedacht. Zo zullen er fiets- en wandelpaden worden aangelegd en wordt het gebied rond de molendriegang Wilsveen aantrekkelijker gemaakt. Ook voor het verhogen van de natuurwaarden zijn projecten bedacht zoals natuurvriendelijke oevers en rustgebieden voor weidevogels. Tenslotte zal via een website en informatieborden aan bezoekers duidelijker worden verteld wat er allemaal in Duin, Horst en Weide is te beleven.

De gebiedsregisseur heeft de taak om samen met de gemeenten, stadsregio's, provincie maar vooral ook ondernemers, belangenvereniging en burgers de opgesomde projecten tot uitvoering te brengen. 'De schop moet nu in de grond', aldus de wethouders.