Tuinder wil geen bomenkap

23 september 2011
Leiden

Voorzitter van Ons Buiten Corrie Bink: 'Dit jaar heeft de gemeente een drietal vergunningen aangevraagd voor de kap van meer dan 500 bomen in en rond onze tuinvereniging, waarbij bijna alle bomen rondom het complex verdwijnen. Dit ter realisatie van het park De Tuin van Noord, dat het tuincomplex in zich zou moeten opnemen. De tuinders van het complex vragen zich af hoe de gemeente denkt een park te kunnen aanleggen door ruim 500 bomen te kappen.'

'Nu is het tuincomplex nog omzoomd met prachtige hoge bomen, die een schuilplaats bieden aan diverse soorten vleermuizen en vogels en een mooie groene zone vormen tussen Slaaghwijk en Noorderkwartier en bovendien een belangrijke windvang is. Maar de kaalslag die zich gaat voltrekken kan nooit een park tot gevolg hebben.'

Het bestuur van de tuinvereniging schreef de gemeente aan om in overleg te treden over de kap van zoveel groen. 'Er is bij de aanvraag van de eerste kapvergunning al het nodige fout gegaan', aldus Bink. 'Er werd toestemming gegeven tot het kappen van een 145 tal bomen. Maar niemand wist precies welke omdat de vergunning geen lijst of kaart bevatte. Het gevolg was dat er 203 bomen werden gekapt: vele bomen zijn dus zonder vergunning gekapt. Inmiddels zijn nog twee kapvergunningen aangevraagd voor respectievelijk 123 en 180 bomen.'

'De gemeente stelt dat de ruim 500 bomen gekapt worden voor de aanleg van een fietspad door de volkstuinen en ter verbetering van de waterhuishouding in het betreffende gebied. Er moeten enkele kwelsloten gegraven worden. Echter, een volwassen boom neemt tussen de 500 en 1000 liter water per dag op. Als de gemeente er 500 kapt, creƫert zij zelf het probleem of vergroot het ten minste', zo menen de tuinders.

'Het tuincomplex kampt sinds het voorjaar met meer wateroverlast en ondergelopen tuinen en huisjes dan voor de bomenkap. Er is onvoldoende onderzocht of het water niet op andere wijze geloosd zou kunnen worden. De tuinvereniging heeft nooit inzage gehad in het rapport betreffende de waterhuishouding.'

Ons Buiten verzet zich verder tegen de aanleg van een fietspad dwars door het tuincomplex. Bink: 'Er liggen reeds twee brede fietspaden aan beide zijden van de volkstuinen, aan de Gooimeerlaan en de IJsselmeerlaan. Een derde overbodig fietspad dat circa 2,5 miljoen euro gaat kosten is weggegooid geld, vooral in tijden van crisis en bezuinigingen.