Stadslab helpt met Singelpark

07 september 2011
Leiden

Stadslab wil meehelpen om de ambities te verwezenlijken. Een speciaal voor het project geformeerd team heeft daarom aangeboden om samen met de gemeente Leiden een internationale designcompetitie uit te schrijven, fondsen en sponsors te werven, een vriendenvereniging op te zetten en een communicatiecampagne te ontwikkelen.

'We zijn blij dat de gemeente het plan heeft opgepakt om een park met een doorgaande Singelpromenade langs de singels aan te leggen', aldus Jeroen Maters, coördinator van het Stadslab-projectteam. 'We zien volop kansen om onze stad daarmee nationaal en internationaal op de kaart te zetten en economische winst te boeken. Naast de belangrijke rol die het park heeft en kan krijgen als groene, recreatieve omgeving voor omwonenden en andere inwoners van de stad.'

Designcompetitie

Stadslab pleit voor het houden van een internationale designcompetitie. 'We willen niet alleen het langste park, maar ook het mooiste. Dat vraagt om een sterke eenduidige overall visie, die recht doet aan de verschillende sferen, maar ook de eenheid van de Leidse singels onderstreept', aldus Stadslab-teamlid en architect Fons Verheijen. 'Een briljant ontwerper is in staat om het totaalplan vleugels te geven.'

Collega-teamlid Geert Crielaard, strateeg openbare ruimte: 'Of je het 'rondje singel' nu wandelt, rent, fietst, skate, schaatst of vaart: je moet van nature van het ene naar het andere deel worden geleid, zonder omwegen en zonder te zoeken. Eigenlijk zoals het in 1715 al was, toen de reisgids Les Delices de Leyde de Leidse singels 'le plus joli promenade du monde' noemde.'

Economie

Eén van de doelen van Stadslab is om te helpen om sponsors en fondsen te werven om het initiële gemeentelijk budget van 7,7 miljoen aan te vullen. 'Studies tonen aan dat het toevoegen van groen aan de stad vele economische en maatschappelijke effecten kan bereiken, maar alleen als het een goede kwaliteit heeft', aldus landschapsontwerper Michelle de Roo van Stadslab. 'Zo stijgt onroerend goed in waarde, komen meer bezoekers naar de stad en gaan mensen meer sporten, wat de zorgkosten omlaag brengt. Naast maatschappelijke effecten als meer sociaal contact, minder criminaliteit, kinderen die meer buiten spelen et cetera.'

Vriendenvereniging

Het Singelpark is een burgerinitiatief en Stadslab pleit ervoor om de hele stad blijvend te betrekken bij de realisatie van het park. 'We willen als Stadslab helpen om een Vereniging van Vrienden van het Singelpark op te richten', aldus stadshistoricus Cor Smit. 'Een actief gezelschap dat zich inzet voor het park: fondsen werft, activiteiten organiseert, de gemeente adviseert en voor bekendheid van het park zorgt. We hebben het niet zo in de gaten, maar de Leidse singels vormen de grootste verdedigingsgordel die nog (grotendeels) structureel aanwezig is in Nederland en waarschijnlijk in West-Europa. Een uniek monument dus.'