Beschoeiing uit Vikingtijd gevonden

14 july 2011
Leiderdorp

De Kastanjelaanschool is onlangs gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Een mooie gelegenheid voor archeologen om onderzoek te doen op het terrein. En niet zonder resultaat. Zij hebben opzienbarende vondsten gedaan. Op de locatie zijn namelijk resten van een nederzetting en een oeverbeschoeiing gevonden uit de tijd dat de Vikingen regelmatig het gebied dat nu Nederland heet, bezochten; vaak om te plunderen.

De constructie was gemaakt met ingeslagen stevige palen met daarachter liggend hout. Een dergelijke vondst is zeldzaam: in Nederland zijn beschoeiingen uit deze periode slechts enkele malen aangetroffen en dan alleen maar in belangrijke vroege handelsnederzettingen als Dorestad, bij het huidige Wijk bij Duurstede, Tiel, Deventer, Utrecht en Oegstgeest. Ook uit de latere periode van de nederzetting is een bijzondere vondst afkomstig. In een diepe kuil werd namelijk een wijn- of bierton gevonden die als waterput dienst heeft gedaan. Een dergelijke vondst wordt zelden op het platteland gedaan. De opgravingen zijn inmiddels afgerond en het hout en vondstmateriaal zullen door specialisten verder worden onderzocht.

Nog onduidelijk is of de vondsten worden tentoongesteld in het Leiderdorps Museum.