Groen licht voor verbouwing dorpscentrum de Blinkerd

18 april 2013
Schoorl

Op dinsdag 14 mei bespreekt de algemene raadscommissie de verhuizing van de Oorsprong en de verbouwing van de Blinkerd. "Deze bespreking vindt plaats in de Blinkerd, omdat we de niet alleen de raadsleden, maar vooral ook de bewoners van Schoorl en Groet in de gelegenheid willen stellen de discussie in de raadscommissie mee te kunnen maken", meldt wethouder Aletta Hekker.

Haalbaarheid

De afgelopen maanden is onderzocht of de activiteiten van sociaal cultureel centrum de Oorsprong en oefenruimte de Boet qua ruimte, programma en sfeer in de Blinkerd passen. Tijdens twee werkconferenties is samen met alle betrokken partijen gekeken of alle vaste en incidentele activiteiten passen. De uitkomst is dat het past en dat er voldoende ruimte is, ook voor nieuwe activiteiten. Daarvoor is wel een ingrijpende verbouwing van binnenkant van de Blinkerd nodig.

Het huidige oppervlak van de Blinkerd wordt niet uitgebreid. Ook hoeft er geen extra bouwlaag bovenop het gebouw te komen. Door te verbouwen, slimmer in te richten en in te delen, passen alle activiteiten van Stichting Welzijn en andere partijen in de Blinkerd. Na de verbouwing voldoen de technische installatie, de geluidsinstallatie, de keuken, de geluidsisolatie en de opslagruimte aan de hedendaagse eisen en wensen. Zo kunnen alle huidige en toekomstige gebruikers en inwoners van Schoorl en Groet in de Blinkerd terecht. Ook jongeren tussen de 12 en 22 jaar krijgen hun eigen plek in het gebouw.

Parkeren

De gemeente wil de buitenruimte rond de Blinkerd vernieuwen en verbeteren, zodat de auto's netjes geparkeerd kunnen worden en alle parkeerruimte benut wordt. Ook de verlichting rond de Blinkerd wordt verbeterd.