Sloop Ocriet-fabriek gaat gewoon door

11 july 2014
Eemnes

Slechts de achterwanden van beide silo's staan nog overeind. Blijkbaar heeft de rechtbank dit niet verboden en zag de DTA (deskundige toezicht asbest) van de sloper geen bezwaren. Het college is er eerder steeds van uitgegaan dat eerst asbest verwijderd moest worden, voordat er gesloopt kan worden. Het is duidelijk dat op deze manier de eigenaar zijn belangen beschermt, omdat op 8 juli Bond Heemschut bezwaar maakte tegen het collegebesluit van 1 juli om de panden niet aan te wijzen als monument. Het college zette in op spoedige inhoudelijke behandeling van het bezwaar, maar de handelswijze van de eigenaar is niet illegaal omdat er geen uitspraak lag dat hij niet mocht slopen. Bezwaar tegen de beslissing van het college heeft op zichzelf geen opschortende werking. Aan de zijde die nog overeind staat zitten drie platen grijs hechtgebonden asbest, die niet beschadigd zijn. De gemeente houdt toezicht op de werkzaamheden. Voor de drie platen geldt dat deze onder de in het sloopveiligheidsplan opgenomen preventieve maatregelen moeten worden verwijderd en afgevoerd.'

Vandaag wees de bestuursrechter het verzoek van Bond Heemschut om de werkzaamheden op te schorten totdat er was beslist op bezwaar, af. Tegen die uitspraak is geen beroep mogelijk. Wel zou Bond Heemschut de bezwaarprocedure tegen het B&W-besluit van 1 juli door kunnen zetten.