Regioconferentie in teken van creativiteit, cultuur en zakendoen

23 may 2014
Baarn

Het doel van de jaarlijkse Regioconferentie is het stimuleren van de regionale samenwerking. Hiertoe hadden de negen regiogemeenten Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg, alsmede de Rabobank Soest Baarn Eemnes, de Federatie Bedrijvenkringen regio Amersfoort en de Stichting Regio Amersfoort Prominent gasten uit het lokale en regionale bedrijfsleven uitgenodigd.

Allereerst gaven drie gastsprekers hun visie op het thema. Dit waren prof. dr. Marcel Boogers (hoogleraar innovatie en regionaal bestuur) en Sylvo Thijssen (algemeen directeur Staatsbosbeheer) en cultureel ondernemer Joop van den Ende.

De heer Boogers gaf een inleiding over de meerwaarde van regionale samenwerking tussen lokale overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen gericht op impulsen voor de regionale economie. Werken vanuit een gedeelde focus, gelijkwaardigheid van partners en leiderschap. Zijn stelling luidde: Samenwerken met een duidelijke visie heeft altijd succes.

De heer Thijssen benadrukte in zijn bijdrage het belang van de natuurgebieden die Staatsbosbeheer in beheer heeft en de functie in het regionale recreëren en de zakelijke aspecten daarvan. Vanuit 'ziel en zakelijkheid' natuur en cultuur met elkaar verbinden. Ook in deze regio.

Als derde en laatste spreker was het woord aan Joop van den Ende. Hij liet zien hoe cultuur, creativiteit en zakendoen samengaan en hoe dat gestalte krijgt in meerdere regio's over de gehele wereld. Hij maakte zich kwaad over de teruglopende aandacht voor cultuur en creativiteit in het onderwijs. Wat is een land zonder cultuur? Aan de hand van voorbeelden benadrukte hij, hoe belangrijk kunst en cultuur vormen zijn voor de vorming van de jeugd. Hij hield tevens een warm pleidooi om de kleine theaters in de regio te koesteren en drukte hen op het hart vooral in verbinding te blijven met de plaatselijke en regionale bevolking.

Vervolgens werd er onder leiding van Tineke Verburg verder gediscussieerd over het thema. Geïnspireerd door de sprekers werden er enkele stevige ambities uitgesproken over de regionale samenwerking. Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst en een mooie stimulans voor de regionale samenwerking tussen gemeenten en tussen gemeenten en het bedrijfsleven.

Volgend jaar vindt de Regioconferentie plaats in Bunschoten-Spakenburg.