Stichting Bosbad de Vuursche viert lustrum

18 june 2013
Baarn

Minister Schippers - zelf ooit bezoeker van het Bosbad - decoreerde twee bestuursleden van het Bosbad, Alex Stolk en Rob Bon, met een Koninklijke onderscheiding voor hun jarenlange belangeloze inzet voor de stichting. Burgemeester Röell roemde de unieke manier waarop het Bosbad in stand wordt gehouden. De voorzitter van de stichting, Adrie van der Meij, blikte terug op de geschiedenis van het Bosbad en vooruit op de toekomst.

Bezuinigen

Het Bosbad was in de jaren vijftig de eerste gemeentelijke investering in een sport/recreatievoorziening in Baarn, bedoeld voor alle inwoners onze gemeente. In het Bosbad werden ook de zwemlessen gegeven. De exploitatie was in handen van de gemeente Baarn. Ruim vijftig jaar na de bouw van het Bosbad, in 2003, moest de gemeente vijf miljoen bezuinigen op de gemeentelijke begroting. Zoals veel gemeenten keek ook Baarn naar de sportaccommodaties, waaronder het Bosbad. Het grootste probleem waren de jaarlijks terugkerende gemeentelijke overhead en de almaar stijgende exploitatiekosten van de accommodaties, die zwaar op de gemeentelijke begroting drukten.

Het Bosbad dreigde te verdwijnen. Vanuit de publieke discussie die daarop ontstond, zijn verschillende burgerinitiatieven gestart voor het in standhouden van het zwembad. Uit deze initiatieven is een stichting ontstaan met een bestuur van mensen die hun kennis en kunde kosteloos inbrachten en dat nog steeds doen. Door hun inbreng kon het bad in opdracht van de voltallige gemeenteraad van Baarn, onder leiding van het Bosbadbestuur worden gerenoveerd. Tegelijk werd een kostendekkend exploitatiemodel ontwikkeld. Zo werd het zwembad zonder exploitatiesubsidie van de gemeente behouden.

Seizoensbedrijf

De stichting bestuurt het Bosbad als een seizoensbedrijf. Zo worden de kosten zo laag mogelijk gehouden. In de zomer wordt gewerkt met betaalde krachten, om de maximale veiligheid te waarborgen. De stichting heeft als doel de mensen zelf op te leiden en een leerbedrijf te zijn voor het onderwijs. Het Bosbad kijkt naar de toekomst en zal steeds op zoek gaan naar nieuwe bezoekersgroepen, om een maximaal gebruik van de accommodatie te garanderen. Baarn kan dus blijven genieten van het zwembad.