Sporen naar het Front

21 may 2013
Baarn

Het vervoer van mensen en goederen werd ging sneller en gemakkelijker en daarmee veranderde ook de oorlogsvoering drastisch.

De documentaire laat zien welke invloed de spoorwegen hadden op de manier van oorlogsvoeren en hoe de verschillende treinen werden ingezet bij gewapende conflicten Door de mogelijkheid om per trein continu nieuwe manschappen, materiaal en voedsel aan te voeren duurden veldslagen veel langer. Door het gebruik van unieke archiefmateriaal geeft de documentaire een goed beeld op welke wijze treinen en spoorwegen zijn ingezet tijdens oorlogen en conflicten. Van het vervoer van manschappen en munitie tot de slagkracht van groot spoorweggeschut en van de inzet van hospitaaltreinen tot de deportaties van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De DocU: Sporen naar het Front is zondag 26 mei vanaf 07:10 uur te zien op RTV Utrecht en daarna ieder uur opnieuw tot de volgende ochtend 07.00 uur.

RTV Utrecht is de omroep voor de stad en provincie Utrecht.