Sterfdag geliefde onderwijzer Teunis Pluim herdacht

25 october 2011
Baarn

Pluim gaf les aan de vroegere Oosterschool aan de Oosterstraat en was hoofd van de Westerschool aan de Ferdinand Huycklaan in Baarn.

De herdenking was op touw gezet door de Historische Kring Baerne. Volgens voorzitter André Mascini was Pluim een zeer sociaal mensen en zat hij in allerlei verenigingen. 'Hij gaf gratis bijles aan kinderen uit arme gezinnen.' Pluim werd mede-oprichter van de Baarnse Gymnastiek en Schermvereniging, werd secretaris van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen en ook van de Floraliavereniging. Zijn muzikale kwaliteiten kon hij kwijt als lid van de muziekvereniging Crescendo. Verder was hij lid van de Spek- en Vetcommissie. Deze commissie organiseerde het uitdelen van voedsel, turf en steenkool aan behoeftige Baarnse ingezetenen.

Naast onderwijzer was hij ook geschiedschrijver. Veel Baarnse burgers hebben zijn dikke boek De geschiedenis van Baarn in de boekenkast staan. Het naslagwerk, waaraan Pluim lang heeft gewerkt, wordt vaak gebruikt als men iets over de geschiedenis van Baarn wil weten.

Opgepoetst

Speciaal voor de herdenking was de grafsteen opgepoetst en waren de letters opnieuw zwart geschilderd. Naast familieleden, wethouder Jan Baerends en leden van de historische kring waren ook enkele vrijwilligers aanwezig die elke vrijdag onderhoud doen op de monumentale begraafplaats, waar onder meer jonkheren, freules en rijke kooplieden liggen begraven.

In 1931 overleed Pluim plotseling en werd onder grote belangstelling bij zijn dochtertje begraven, die al jong overleed. De inwoners van Baarn hielden daarna spontaan een actie om een grafsteen op het graf van Pluim te kunnen plaatsen, als dank voor alles wat hij voor zijn leerlingen en voor Baarn heeft gedaan. Koningin Emma was de eerste die een gift hiervoor gaf.

Nog steeds is deze steen een opvallende verschijning op de Oude Begraafplaats. Op de steen is een medaillon aangebracht met de beeltenis van meester Pluim erop. Het lijkt of hij nog steeds zeer belangstellend rondkijkt naar alles wat er om hem heen gebeurt.