'Amersfoortse politiek schiet te kort bij stijgende OZB'

01 february 2013
Amersfoort

Ik heb enkele dagen geleden de Vereniging Eigen Huis (VEH) daarop aangesproken, dat zij als belangbehartiger van ruim 400.000 woningbezitters braaf elk jaar een persbericht uitgeeft over de bovenmatige lastenverhoging, maar dat het verder daarbij blijft. Het ligt zoals de VEH stelt heel moeilijk om tot een landelijk OZB-tarievenbeleid te komen vanwege de gemeentelijke autonomie.

Kiezers
De kiezers bepalen namelijk uiteindelijk het gemeentelijke OZB-beleid en helaas, gaat zoals bekend maar de helft van de kiezers stemmen. De partijen, -die volgens het verkiezingsprogramma tegen bovenmatige lastenverzwaring zijn- wijken daarvan af als er een coalitiebelang is. Een partij als de Burgerpartij Amersfoort heeft zich bij de laatste gemeenteraadsverkiezing tegen de trendmatige bovenmatige lastenverzwaring gekeerd en onder andere daardoor de meeste raadszetels in de wacht gesleept.

Partijen
Zoals is bekend, is de BPA-fractie vlak na de verkiezingen door eigen belang van de individuele raadsleden en interne meningsverschillen binnen de partij uiteengevallen en maakt deze geen deel meer uit als coalitiepartner in het dagelijks bestuur van de gemeente. Zo kan dus in deze raadsperiode de gemeentelijke lasten weer bovenmatig worden verhoogd en ik verwacht dat dit de komende jaren weer een trend zal zijn. Mede door een hoog ambitieniveau als bijvoorbeeld de realisering van een nieuw zwembad en verwachte financiële tegenvallers in de verdere ontwikkeling van Vathorst.

VVD
Een partij als de VVD - die ook tegen bovenmatige lastenverzwaring is- laat haars standpunten vrij gemakkelijk varen in het belang van de coalitie. Tijdens de vorige raadsperiode was de bovenmatige lastenverhoging volgens de VVD nodig om het armoedebeleid te financieren. Intussen is de jaarlijkse toeslag voor degenen met een minimuminkomen beëindigd, hetgeen duidelijk maakt hoe betrekkelijk de gemeentelijke armoedebestrijding is.

Voor de huidige bovenmatige lastenverhoging is de VVD als coalitiepartner ook verantwoordelijk. Het aanzien van de Amersfoortse politiek is door deze praktijken in ernstige mate geschaad.

Vrees
Het is mijn grote vrees dat dit weinig effect op de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zal hebben, omdat zoals gezegd maar de helft van de kiezers gaat stemmen en een groot deel daarvan zich laat leiden door de landelijke politiek.

Wat vind jij? Moet de politiek zich meer inzetten om lastenverhoging tegen te gaan?