Afspraken over verduurzamen huurwoningen in Amersfoort

20 december 2012
Amersfoort

Afspraken hierover staan in het convenant Samen Duurzaam, dat de gemeente Amersfoort op 17 december samen met woningcorporaties de Alliantie, Portaal en Omnia Wonen ondertekende.
 
Wethouder Sebastiaan van ’t Erve: “Met elkaar samenwerken aan energiezuinige woningen, dat werkt. Daarom is het goed om nu samen met corporaties en de huurdersverenigingen en de Natuur- en Milieufederatie Utrecht deze stap verder te zetten.”

Het convenant beslaat de periode 2012 tot en met 2016. In 2008 ondertekenden de gemeente, de Alliantie en Portaal de eerste versie van het Convenant Samen Duurzaam. In het nieuwe convenant zijn afspraken aangescherpt en vindt verbreding plaats. Zo sluit nu ook Omnia Wonen aan. Daarnaast spreken de huurdersverenigingen van deze drie corporaties hun steun uit, net als Natuur en Milieufederatie Utrecht. Adviesbureau W/E adviseurs begeleidt het proces. De afspraken hebben betrekking op zowel de bestaande bouw als nieuwbouw.

Lees meer informatie op de website van de gemeente Amersfoort.