Financiële positie Eemland Wonen kritisch bekeken

09 november 2012
Baarn

Het Centraal Fonds voor Volkshuisvesting (CFV) stelt dat de vermogenspositie van Eemland Wonen op korte termijn in gevaar is. De corporatie heeft een plan van aanpak moeten maken om de boel weer op orde te krijgen. Dit plan moet nog worden goedgekeurd door het CFV, de financiële waakhond voor woningcorporaties. Eemland Wonen schuift de bouw van starterswoningen op de hoek van Goeman Borgesiuslaan en Drakenburgerweg voorlopig op de lange baan, net als de bouw van een zorgcomplex en seniorenwoningen op de Jan Steenlaan. Volgens directeur Hans van der Velden is er 'vooralsnog' geen sprake van dat uitstel ook tot afstel leidt. Lopende projecten als de Zilvervloot, het Parkgebouw, de Schaepmanflat, de Sonneveltflat en de bouw in de Vogelbuurt lopen geen gevaar, verzekert Eemland Wonen.

Eemland Wonen grijpt noodgedwongen ook intern in. Vacatures worden niet meer ingevuld en op alle andere bedrijfsactiviteiten wordt de kaasschaafmethode toegepast. Het besluit om de huren inkomensafhankelijk te maken was al genomen. Dit geldt overigens alleen voor nieuwe huurcontracten. De malaise bij Eemland Wonen heeft diverse oorzaken. De corporatie zelf wijt het aan het vervroegd ingaan van de verhuurdersbelasting, de heffing rond het Vestia-debacle en de btw-verhoging. De gemeente Baarn voegt daaraan toe dat Eemland Wonen nu erg veel kostbare projecten tegelijk in uitvoering heeft.