Blijf voor 't Land bestaat 70 jaar

02 november 2015
noordwijk zh

Al vanaf 1919 kent Noordwijk een schietvereniging. Voor de Tweede Wereldoorlog kende de badplaats, zoals veel andere gemeenten in Nederland een afdeling van de Bijzonder Vrijwillige Landstorm (BVL). Een landsmilitie bestaande uit burgers, die als aanvulling op het Nederlandse leger in tijden van nood de landsvereniging voor hun rekening namen. Na het beƫindigen van de oorlog werd de BVL opgeheven, hoewel drie jaar later het Korps Nationale Reserve alsnog in het leven werd geroepen. In Noordwijk was op dat moment Blijf Voor 't Land, waarin de letters BVL in de naam bleven voortleven, als schietvereniging al drie jaar actief. Op 31 oktober 1945 vond de oprichtingsvergadering plaats waarbij J.P. Goudriaan als eerste voorzitter werd verkozen. Goudriaan, eerder al sergeant bij de Noordwijkse afdeling van de BVL vervulde die functie jarenlang. In een periode waarin de schietvereniging een zwervend bestaan in met name Noordwijk Binnen kende.

'De meeste jaren hebben we uiteindelijk doorgebracht op de zolder van de voormalige Willibrord Mavo. Jaren waarin de vereniging wegens ruimtegebrek zelfs een ledenstop diende te hanteren', vertelt Gijs van der Niet, pas 20 jaar oud, over die periode. De huidige voorzitter is sinds februari 2015 voorzitter van de schietvereniging en kent de verhalen van vroeger slechts uit overlevering. 'De vergrijzing van ons ledenbestand zorgde er op een gegeven moment voor dat het ledental op een gegeven moment daalde tot veertig. Die trend hebben we weten om te keren en dat had vooral te maken met onze nieuwe behuizing achter de sporthal Duinwetering. Op deze locatie, die nu ruim zeven jaar in gebruik is genomen, kunnen we weer vooruit. Er is enkele jaren terug een handboogafdeling opgericht en de vereniging telt momenteel zo'n honderd leden, waarvan 80 procent de schietsport beoefent.'

Vertrouwen

Het clubgebouw achter de Northgosporthal hoopt Blijf Voor ' t Land nog jarenlang te kunnen gebruiken. Hoewel de sporthal op afzienbare termijn gesloopt gaat worden, stelt de gemeente Noordwijk alles in het werk om de nieuwbouw te behouden en in te plannen in de woningbouw die op die locatie in de toekomst zal gaan plaatsvinden. Van der Niet vertelt: 'Daar hebben we alle vertrouwen in. Momenteel verlopen de zaken uitstekend. We hebben weer aanwas vanuit de jeugd en verder hebben we onze (veiligheids)zaken keurig op orde. De aanscherping van die maatregelen na het schietdrama in 2011 in Alphen aan den Rijn waren nodig. Als vereniging hebben we daar vol op ingespeeld. Dat leverde ons bij het jubileum de zogenaamde Krooncertificering die ons door de nationale bond is toegekend en waar we heel blij en trots op zijn. Als we over dertig jaar ons eeuwfeest vieren hoop ik dat de vereniging nog iets verder gegroeid is. Blijf Voor 't Land gaat nooit verloren werd hier in het verleden nog weleens gezongen. Nou, die tekst maak ik samen met de leden in de toekomst graag waar.'