Hart voor stervende medemens

11 august 2015
Voorhout

In de loop van zijn carrière als huisarts kreeg hij een bijzondere belangstelling voor de zorg rond de stervende medemens. Hij volgde een speciale kaderopleiding, waardoor hij palliatief consulent werd.

Hospice

Hij realiseerde zich dat palliatieve zorg thuis niet optimaal geregeld kan worden en nam samen met een collega het initiatief tot de oprichting van een hospice. Gedurende een periode van zes jaar heeft de heer Hoornweg, samen met zijn collega, talloze lezingen gegeven voor gemeenten, serviceclubs en bedrijven, om sympathie en financiële steun voor het initiatief te verwerven. Dit leidde uiteindelijk tot een opbrengst van meer dan 1 miljoen euro, waardoor in 2008 het Hospice Duin- en Bollenstreek geopend kon worden.

Vanaf die tijd is de heer Hoornweg bijna dagelijks in het hospice te vinden om zijn werkzaamheden als palliatief consulent te verrichten.

Daarnaast stond de heer Hoornweg aan de wieg van de oprichting van het Hospice Wassenaar, waar hij ook bijna wekelijks de verpleegkundigen bijstaat als palliatief consulent.

Scholing

De heer Hoornweg heeft zich altijd ingespannen om zijn expertise op het gebied van palliatieve zorg over te brengen. Zo was hij plaatselijk coördinator van de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen. In die functie heeft hij ervoor gezorgd dat er in de regio cursussen en nascholing over palliatieve zorg werden gegeven (ook door hemzelf), waardoor het niveau van de zorg naar een hoger plan getild werd.

De heer Hoornweg was vijftien jaar lang voorzitter van de commissie Postacademisch onderwijs voor huisartsen en verpleeghuisartsen. Dit is een onderdeel van de Boerhaavecommissie, waarin het LUMC alle nascholingsactiviteiten op medisch gebied onderbrengt. Samen met anderen heeft hij 50 landelijke nascholingscursussen opgezet voor huisartsen en specialisten.

Door het Genootschap van artsen werd de heer Hoornweg in 2007 aangesteld als Perifeer accreditatie medewerker nascholing huisartsen. In die functie zorgde hij ervoor dat de scholing van huisartsen werd bijgehouden. Tenslotte is de heer Hoornweg in de jaren 90 tien jaar lang organisator en medisch verzorger geweest bij de Voorhoutse triathlon.

Afscheid

Na meer dan 40 jaar als huisarts te hebben gewerkt, waarvan ruim 38 jaar in Voorhout, heeft de heer Hoornweg besloten per 1 augustus 2015 te stoppen met de praktijk.