Burgerinitiatief tegen Wiersema verworpen

23 may 2015
noordwijk zh

Wiersema werd in september vorig jaar geïnstalleerd en inmiddels is het halve jaar verstreken. Volgens de ondertekenaars van het burgerinitiatief was het voor het raadslid dus tijd om op te stappen. Voorafgaand aan de discussie verliet Wiersema zijn raadszetel om de discussie vanaf de publieke tribune te volgen. PIN-voorzitter Hans Stol liet weten, waarom zijn groep het burgerinitiatief had ingediend: 'Op het moment dat iemand zijn woord niet nakomt, neemt zijn geloofwaardigheid af. Ondanks zijn belofte kan de man op het pluche blijven zitten. Doe een moreel beroep om het raadslid te houden aan zijn eigen belofte.'

Fractievoorzitter Jan de Ridder (CDA) was het hier wel mee eens. 'Negen maanden geleden sprak Wiersema mij toe en zij dat hij dacht dat ik een man van mijn woord was. Ik ben een man van mijn woord maar Wiersema is na een half jaar niet opgestapt.' Fractievoorzitter Carry Cramer (PvdA/GroenLinks) liet weten, dat Wiersema zijn belofte wel degelijk wilde nakomen. Wiersema had in februari zijn brief met de aankondiging dat hij zou vertrekken al klaar liggen. Maar het bestuur had twijfel of de zetel wel bij PvdA/GroenLinks zou blijven.' Eerst moest namelijk oud-raadslid Wil Slats garanderen dat hij niet die zetel alsnog zou innemen. Om vervolgens mogelijk zelfstandig als raadslid verder te gaan.

Deze woorden konden fractievoorzitter Roberto ter Hark (VVD) niet overtuigen. 'Toen Wiersema werd geïnstalleerd vond niet iedereen dat de meest wenselijke situatie. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. We ondersteunen het initiatief.' Fractievoorzitter Van den Berg deelde de mening van VVD en CDA. Maar raadslid Van den Akker (Puur Noordwijk) vroeg zich af: 'Onze collega heeft zijn ontslag al aangeboden. Hoeveel zin heeft het burgerinitiatief nog om een moreel beroep te doen?'

De discussie eindigde met woorden van raadsvoorzitter Rijpstra: 'De vraag is of er omstandigheden hebben voorgedaan die legitimiteit geven aan een raadslid om een andere keuze te maken dan je eerder gezegd hebt.' Hierop stond Stol op vanuit de publieke tribune en stelde voor om het burgerinitiatief te wijzigen.' Maar dat kwam hem op een reprimande te staan van Rijpstra. Hij verwees naar een eerder voorval omtrent een burgerinitiatief, waarbij de gemeenteraad een burgerinitiatief had gewijzigd. En waar Stol en anderen tegen in beroep waren gegaan. Rijpstra merkte op: 'Wij kunnen een burgerinitiatief niet amenderen en nu kan de heer Stol het burgerinitiatief ook niet wijzigen.' Bij de hoofdelijke stemming bleek, dat alle fractieleden van VVD, CDA en Noordwijk Zelfstandig, maar ook één lid van LSN vóór het burgerinitiatief stemden. Maar een meerderheid was en bleef tegen.