Nieuw burgerinitiatief

24 april 2015
noordwijk zh

Het jongste burgerinitiatief pleit ervoor, dat de gemeenteraad stopt met de behandeling van de Omgevingsvisie. Hans Stol diende dit burgerinitiatief namens PIN hoogstpersoonlijk in bij burgemeester Jan Rijpstra. Dit verzoek was mede-ondertekend door 123 inwoners. Donderdag 23 april informeerde Rijpstra de raadsleden over de vervolgstappen door de politiek: 'De Omgevingsvisie staat geagendeerd voor de (raads)vergadering van 21 mei. Als de gemeenteraad dat burgerinitiatief aanneemt, dan wordt er gestopt met de Omgevingsvisie.'