Discussie ondertunneling N206

17 march 2015
Katwijk

Na een korte voorstellingsronde werd gediscussieerd aan de hand van stellingen waarbij ook vanuit de zaal vragen aan de kandidaten gesteld konden worden. Alles werd strak geleid met de nodige kwinkslagen door Gerard Bol. Een eerste stelling luidde: 'De provincie weet Katwijk niet te vinden om het knelpunt op de N206 op te lossen'. De VVD wilde de stelling graag omdraaien: Katwijk is nooit met idee├źn gekomen. Als de gemeente nog iets wil, moet dat met een aanvullend project. Hierop reageerde Van Ginkel dat er wel degelijk een lobby is geweest, maar wat deed VVD daarmee? Vanuit GroenLinks werd gepleit voor het draaibaar houden van de bruggen. Waar moeten anders de schepen vanuit de zeejachthaven naar toe? Toevallig zat hij bij Van Duijn van de SGP die hem fijntjes uitlegde dat Katwijk geen zeejachthaven heeft. Verder vond GL dat het Katwijks eigen schuld was dat dit deel van de N206 was weggevallen. Het CDA weet dat aan een voormalige VVD-wethouder die weinig deed met voorstellen.

Suggesties

Haasnoot sprak namens 50+ en vindt het raar dat Voorschoten een tunnel krijgt, Leiden een verdiepte baan en Katwijk niets maar wel mag betalen. De SP is voor een veilige Rijnlandroute en daar kan een tunnelvariant in passen. De zaal was het unaniem eens met de stelling. Als reactie daarop werd vanuit de VVD gesuggereerd dat Leiden het zelf moet oplossen. GroenLinks wil een oplossing van dit N206-probleem deel laten uitmaken van de coalitieonderhandelingen. Een tweede stelling ging over de vrije doorvaart vanuit de Zanderij naar de Rijn. Deze stelling leverde minder discussie op dan de vorige. Mogelijke oplossingen passeerden. De Partij voor de Dieren wil van de hele N206 af omdat er geen goede inpassing mogelijk is. CDA en 50+ vonden elkaar: gezondheid en leefbaarheid zijn belangrijker dan een vrije doorvaart. Het moet wel betaalbaar blijven. Al met al werd er veel gesproken, maar niets concreet toegezegd. Dat kon ook niet. Toen de zaal gevraagd werd of het vertrouwen in de politiek gekregen had, verscheen er een weifelend maar vrijwel unaniem 'nee'.