Dagsteiger voor sloepen

23 may 2014
Katwijk

'We vonden het belangrijk om al voor dit jaar een tijdelijke dagsteiger te kunnen aanleggen', aldus wethouder Jacco Knape. 'Meer bezoekers in de Zwaaikom zorgt voor extra gezelligheid en levendigheid: goed voor onze ondernemers en het toerisme. Bovendien kunnen we dan ook ervaring opdoen met een dergelijke voorziening.' De locatie wordt ook opgenomen in de kaart van het sloepennetwerk Hollands Plassengebied.

De tijdelijke voorzieningen zijn inmiddels klaar. Op de hekpalen die er al stonden zijn rubberen doppen geplaatst. Omdat het hoogteverschil tussen het water en de kade te groot is om direct vanaf de kade in of uit de sloep te stappen, zijn aan de kade twee extra trappen gemonteerd. De borden die aangeven waar de dagsteiger begint, worden binnenkort op de kade geplaatst.

Regels

Het is alleen toegestaan om aan de zuidkant van het Prins Hendrikkanaal bij de verlaagde kade af te meren (achter het bord Dagsteiger Katwijk) door recreatievaartuigen met een maximale lengte van 8 meter. Bovendien geldt dit enkel tussen 10.00 en 23.00 uur.

Eigenaren of gebruikers van grotere boten en watertaxi's hebben een ontheffing nodig. Ze kunnen een verzoek hiervoor indienen bij de gemeente. Dit jaar is gebruik van de steiger mogelijk tot 3 november.

Met het mogelijk maken van dagrecreatie op het water wil de gemeente bewoners en bezoekers uit de regio naar het gebied trekken. In 2015 worden de blijvende voorzieningen aangelegd. In overleg met lokale ondernemers, bewoners en mogelijke initiatiefnemers wordt bekeken hoe dit te realiseren is en welke regels dan gaan gelden voor het innemen van een ligplaats.

In 2015 is ook de aanlegplaats klaar voor het Varend Erfgoed aan het Prins Hendrikkanaal (tussen de Hans van der Hoevenstraat en de Visserijkade).Welke schepen hiervoor in aanmerking komen gaat de gemeente samen met deskundigen bekijken.