Onderscheiding voor koster Paul Vliem

11 march 2013
Sassenheim

De heer Vliem is al 40 jaar, samen met zijn vader, op vrijwillige basis actief als koster van de Protestantse Gemeente. Hij regelt alles wat nodig is voor een goede gang van zaken bij diensten en bijeenkomsten. Hij is een deskundige op het gebied van de bouwkundige situatie van de kerk (rijksmonument), onderhoud Goldfuss-orgel (eveneens rijksmonument) en technische installaties. Hij is ook specialist van het oude uurwerk in de toren, onderhoud van de klokken en carillon. Verder voert hij sinds 1981 het beheer over de begraafplaats bij de Dorpskerk.

Uitvaartverzorger

Als uitvaartverzorger is hij 24 uur per dag in de uitoefening van zijn vak beschikbaar. Hij wordt gezien als een goed vakman. Bij forensische zaken speelt hij een grote rol in de ondersteuning van jongere en oudere hulpverleners.

De heer Vliem is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.