ANBO tros op 60-jarig bestaan

22 may 2012
Lisse

De circa honderd aanwezigen genoten van de onderlinge sfeer, hapjes en drankjes, en de muziek van Jazz, I do!. Tussendoor werd onderstreept, dat de ANBO 50-plussers - ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, leefwijze en opleiding - met elkaar in contact wil brengen en verenigen. Daarbij zijn zelfstandigheid, keuzevrijheid, betaalbaarheid, participatie en beschikbaarheid kernbegrippen. De vereniging wil dit doel bereiken door op te komen voor individuele en collectieve rechten en belangen van haar leden. Ook streeft de ANBO naar maatschappelijke integratie en participatie van senioren van Nederlandse en allochtone afkomst. Cees ter Wolbeek, voorzitter van afdeling Lisse vertelde, dat dit dorp maar liefst 850 leden telt. Toch kijkt hij met enige zorg naar de toekomst: 'We hopen meer jongeren bij de ANBO te mogen betrekken. Dan gaat het om de 50-plussers, of medioren, zoals ze tegenwoordig heten. Als ze lid worden, is het vaak vooral om de korting op de ziektekostenverzekering. Kijk maar wie er bij dit feest zijn; dat zijn vooral de senioren en ultrasenioren (80-plussers, red.).' Als het aan hem ligt, gaat de ANBO nog eens zestig jaar door. Maar, hij sluit de ogen niet voor de ontwikkelingen. 'We willen de komende jaren meer gezamenlijk doen met de andere bonden, KBO en PCOB. Vandaag zijn ook afgevaardigden van deze organisaties hier aanwezig. Een fusie is nog een stap te ver. Als organisatie willen wij dat wel, maar veel mensen van de andere twee niet. Zestig jaar geleden is de Algemene Bond voor Bejaarden opgericht, maar in 1952 kwam er een splitsing. Meteen in dat jaar werd de katholieke bond opgericht en tien jaar later volgde de protestants-christelijke.'