Goedkeuring voor paintball-hal in Hillegom

30 august 2011
Hillegom

In de oude schuur van Bollenkweker Huug Zeestraten aan de Leidsestraat 187 is enige tijd terug een compleet dorp nagebouwd. Compleet met huizen, een begraafplaats en een kerk. Totaal is de hal ruim 3500m2 groot. Het gaat om het grootste permanente indoor paintballcentrum van de Benelux. Eigenlijk zou de hal al in januari 2010 zijn deuren openen voor publiek. Er was toen al veel reclame gemaakt op websites en langs de kant van de weg. Maar de gemeente, en dan vooral het college, bleek tegen de komst van de hal. Het complex bleek in strijd met het bestemmingsplan. Daarnaast was de gemeente bang voor parkeeroverlast.

Inmiddels denkt de gemeente anders over de situatie en is het plan door de raad en het college gesteund. Ook de buurgemeenten en provincies zien geen belemmeringen. De paintball-hal kan nu waarschijnlijk volgens plan in oktober haar deuren openen.

Het ontwerpbestemmingsplan wat de raad behandelde, heeft van 28 april 2011 tot en met 8 juni 2011 ter inzage gelegen bij de gemeente. Bij de gemeente kwamen geen nieuwe zienswijze of protesten meer binnen. De enige aanvulling die binnenkwam was een handtekeningenlijst als steunbetuiging voor het plan. Niets lijkt opening van de hal dus meer in de weg te staan.

Voor het bestemmingsplan is het oude bestemmingsplan 'Elsbroek' als uitgangspunt genomen. Dit bestemmingsplan is nu aangevuld met een functieaanduiding voor paintball en lasergamen. Tevens is de mogelijkheid om parkeren opgenomen binnen de bestemming.