Winkeliers maken zich zorgen over N208

04 october 2011
Hillegom

Veel ondernemers hadden verwacht dat er concrete plannen qua omleidingsroutes en oplossingen voor parkeren zouden worden gepresenteerd. Toen die achterbleven werden sommige ondernemers kwaad. 'Wij gaan allemaal failliet', liet een bezorgde ondernemer weten. Volgens een aantal aanwezigen wordt het centrum 'doodgelegd' door de werkzaamheden aan de N208. Volgens hen heeft de gemeente geen pasklare antwoorden over hoe zij de bereikbaarheid van het centrum gaat waarborgen.

De N208 wordt flink aangepakt. Dit is ook nodig vanwege het oude riool en de slechte staat van de weg. Volgens de gemeente wordt met de herinrichting van de N208 de veiligheid en de doelmatigheid van de N208 vergroot. Op dit moment zien veel ondernemers echter alleen de bedreigingen. De ondernemers zijn bang dat de toegangswegen naar het centrum worden afgesloten. Ook is er angst dat consumenten het centrum door de werkzaamheden links laten liggen. Verder zijn er zorgen over de communicatie tussen de BAM en de nutsbedrijven zoals Dunea en Linea die in dezelfde tijd starten met werkzaamheden.

De gemeente heeft begrip voor de angst. Het project N208 is voor Hillegomse begrippen een 'waanzinnig groot project'. Volgens de gemeente en BAM zorgt het werk natuurlijk voor overlast, maar wordt er alles aan gedaan om de overlast te beperken. Er zijn door de gemeente strenge eisen gesteld op het gebied van bereikbaarheid tijdens de uitvoering. Zo moet de doorstroming en bereikbaarheid van de winkels in het centrum gegarandeerd zijn. Volgens BAM komt de maximale vertraging op 10 minuten te liggen en blijft het centrum bereikbaar. Het aantal parkeerplaatsen mag tijdens de uitvoering niet minder zijn. Ook moet de BAM zorgen dat de nood- en hulpdiensten niet worden gehinderd.

Zeker ook omdat tijdens de avond de gemeente af en toe nog wat vaag reageerde op concrete vragen waren de ondernemers alles behalve gerust. Zo werd er door de gemeente wel gezegd dat er veel aandacht was voor de bereikbaarheid. Maar kon er bijvoorbeeld nog geen antwoord worden gegeven over hoe de advies-omleidingsroutes er precies uit zouden zien. Volgens de gemeente was de avond vooral bedoeld om informatie te geven over het bedrijf BAM en de informatie over de geplande werkzaamheden. Ondernemers konden specifieke dingen aangeven bij de BAM die voor het eigen bedrijf belangrijk waren zodat daar rekening mee kon worden gehouden.

Eind november starten de werkzaamheden voor de N208. Er wordt begonnen vanaf de Maarten Trompstraat richting Hoofdstraat. Dit wordt de eerste fase genoemd. Er wordt met deze fase begonnen vanwege de bouw van het Fioretti. Fase 2 start in 2012. In maart 2012 is er weer een informatieavond. BAM heeft een omgevingsmanager aangesteld die beschikbaar is voor vragen over het project.