Politie publiceert feitenvrije persberichten

23 november 2012

Beide heren werden daarom opgepakt en overgedragen aan de vreemdelingenpolitie omdat de twee geen autochtonen zijn. 

Politiepersbericht

Aangezien dergelijke nieuwtjes altijd goed zijn voor het aanwakkeren van mijn ochtendhumeur ben ik er maar even ingedoken. Het nieuws is, hoe kan het ook anders, letterlijk overgenomen van een politiepersbericht. Commercie is een ziekte die de pers plaagt en de politie maakt daar handig gebruik van door dagelijks propaganda naar buiten te pompen in de wetenschap dat de *kuch* onafhankelijke media *kuch* het meestal klakkeloos verspreiden. Om de grote ziener Orwell te parafraseren: journalistiek is berichten over wat iemand verborgen wil houden, de rest is public relations. 

Hoor en wederhoor

Op zich zou je kunnen beargumenteren dat de pers handig gebruik maakt van een dienst die de politie aanbiedt maar dan schuif je wel het meest belangrijke journalistieke principe aan de kant, namelijk dat ieder verhaal twee kanten kent en dat je altijd aan hoor en wederhoor moet doen. Vandaar dat ik in de twitters ben geklommen om eerst @feike_groen en daarna @pol_sneek lastig te vallen. Wijkagent Groen van het centrum van Sneek wist me met een foto snel duidelijk te maken dat het Wilhelminapark na zonsondergang verboden terrein is. Daaruit blijkt dus dat niet het blowen het strafbare feit was maar enkel en alleen de aanwezigheid van mensen in het park reden was voor de politie om op te treden. De APV van Sneek bevestigt dit. Blowen in het openbaar is gewoon toegestaan mits er geen overlast veroorzaakt wordt.  De anonieme persoon achter @pol_sneek liet me weten dat het drietal slechts gesommeerd zou zijn het park te verlaten als ze een identiteitsbewijs hadden kunnen tonen. Verder werd ik verzocht 0900-TUIG te bellen en naar Martin Koning te vragen.

Obstructie

Dat bellen viel vies tegen. "Waarom wilt u collega Koning spreken?" "Omdat me dat werd aangeraden na een conversatie op twitter." "Ik kan hier geen tweets lezen." "Dan moet u me maar op mijn woord geloven net zoals ik moet geloven dat wat in uw persberichten staat waar is." "Wij geven niet zomaar antwoorden op vragen over persberichten. Waarom belt u?" "Omdat ik schrijf voor drachten.dichtbij.nl." "Moment, dan verbind ik u door met de afdeling communicatie." Godzijdank bleek de afdeling communicatie bemenst te worden door diezelfde Koning. 

Ongelukkig persbericht

Koning en ik hadden al snel wat hij noemde een meningsverschil. Niet over het persbericht want dat vond hij bij nader inzien ongelukkig. Ik herinnerde hem aan het feit dat de Nederlandse wet spreekt van een toonplicht en niet van een draagplicht voor identiteitsbewijzen en dat de politie mensen dus in de gelegenheid dient te stellen een identiteitsbewijs op te halen wanneer daar om gevraagd wordt. Koning houdt zich, in tegenstelling tot de rechter, aan de lezing van het Openbaar Ministerie dat een toonplicht gelijk staat aan een draagplicht. Dat er jurisprudentie bestaat dat een toonplicht toch echt niet hetzelfde is dan een draagplicht deed niet ter zake. Het OM en de pliesie blijven hameren op het nut van de boeteverdubbelaar en godwins zijn tegenwoordig vrijwel not done. Toch zijn er twee mensen die niet wit zijn onder de aandacht van de vreemdelingenpolitie gebracht nadat  de gewone politie hun boekje te buiten ging door mensen te arresteren vanwege een vermeende draagplicht van een identiteitsbewijs. Koning van de politie Sneek zei desgevraagd dat hij zich niet kon voorstellen dat beide heren nu nog vast zitten tenzij het "vreemdelingen" zijn. Apartheid muss sein. Vreemdelingen neem je heel eufemistisch in bewaring en blowers zijn per definitie verdacht.