Swazoom zoekt verbinding

21 june 2014

Swazoom start meteen belooft meteen te starten en ziet het als haar taak zich in te zetten voor dee verbinding met alle betrokkenen in alle buurten van Amsterdam Zuidoost. Er gaat zelfs een pilot starten.

Marcel Spierts, zelfstandig onderzoeker en publicist op het gebied van sociaal werk en educatie, gaf de aanwezigen een lezing over de veranderende rol van welzijn de afgelopen jaren: welzijn in de 20ste en 21ste eeuw.

Harvey Sandriman, directeur van Swazoom, sprak over: verbinding. Hij geeft aan dat er een nieuwe tijd is aangebroken. 'Ik zie het als de taak van het welzijnswerk binnen de dragende samenleving om buurtgericht de verbinding te maken tussen de goede wil van iedereen in de samenleving. Tussen scholen, bewoners van alle gemeenschappen, kerken, winkeliers, corporaties en bedrijven en de nieuwe Ouder Kind Teams. Wij zijn ervan overtuigd dat wij willen bijdragen aan iets dat verder gaat dan eigen belang, dan resultaat, omzet of winst. En uiteindelijk helpen wij onszelf daarmee.'

Het ging vooral over de verbinding met bedrijven uit de Amsterdamse Poort. Vragen als: hoe zien bewoners, organisaties en bedrijven preventie en pedagogiek in de wijk, zien zij voor zichzelf een taak met betrekking tot jeugd en jongeren? Wat zijn de verbindingen tussen de verschillende partijen? Is een gezamenlijke aanpak mogelijk? De manier waarop Said Chbab, filiaalhouder van McDonalds, jongeren uit Zuidoost in de keuken en achter de toonbank een goede werkhouding bijbrengt en daarmee ook zorgt dat de klanten zich beter gedragen, vaak vrienden van het personeel, is treffend.

'Ondernemers hebben behoefte aan een meer pedagogische aanpak in het winkelcentrum. Het komt uiteindelijk de sfeer in de winkel en het centrum ten goede', vindt Edit Hooijman, filiaalmanager H&M Amsterdamse Poort. Froukje Hajer, eigenaar Kind, spel en ruimte, reageert: 'Waar een wil is, is een weg. Aandacht en tijd is wat jongeren nodig hebben.'

Swazoom is een welzijnsorganisatie die erop gericht is alle kinderen in Amsterdam Zuidoost ontwikkelkansen te bieden door middel van opvoedondersteuning, voorschoolse educatie, het stimuleren van ouderbetrokkenheid en het organiseren van pedagogisch kinder- en jongerenwerk.