Huurders Hilwiscomplex weer in actie tegen verhuurder

02 april 2014

 
De woningen in het Hilwiscomplex zijn gelegen aan de Churchillaan, de Deltastraat, het Merwedeplein, de Rooseveltlaan, het Victorieplein en de Waalstraat in Amsterdam Zuid. Het Hilwiscomplex dateert uit 1932. Door middel van een collectieve installatie worden de meeste woningen voorzien van verwarming en warm water. De huurders die problemen hebben met de verhuurder over de stookkosten wonen in de laagbouw. De bewoners van de hoogbouw, de zogenaamde Wolkenkrabber, hebben volgens de Vereniging van Eigenaars sinds enkele jaren een nieuwe, collectieve cv. Daar zijn alle bewoners op aangesloten, of ze nu huren of eigenaar zijn. 

Bewoners schakelen ACM in
'Ondanks herhaalde verzoeken aan Rappange Administratie, die voor Stichting Variaprop de verhuur verzorgt van de woningen in het Hilwiscomplex , krijgen we tot nu toe nul op het rekest', vertelt Harry Mertens, voorzitter van de Bewonersvereniging Hilwiscomplex. Daarom hebben de bewoners nu de Autoriteit Consument & Markt (ACM) ingeschakeld om handhavend op te treden tegen Stichting Variaprop en Rappange Administratie. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt per 1 januari 2014 toezicht op de Warmtewet. Deze wet ziet toe op de markt van warmtelevering via stadsverwarming of blokverwarming. Volgens de Warmtewet moeten warmteleveranciers onder andere een warmteovereenkomst met zijn verbruikers sluiten.

59 woningen op oude installatie
Mertens legt uit: 'Aanvankelijk waren alle 308 woningen (en de acht bedrijfsruimten) aangesloten op het centrale verwarmingssysteem. Dat zijn er steeds sneller steeds minder geworden. Begin 2012 waren het er nog maar 165 en begin 2013 nog 118. Op 1 januari 2014 waren nog slechts 59 woningen aangesloten op de oude installatie. Om deze 59 woningen te bereiken wordt het hete water vanuit de kelder van de Wolkenkrabber door alle 308 woningen en 8 bedrijfsruimtes gepompt.'

Warmtewet vanaf 1 januari van kracht
De Warmtewet is vanaf 1 januari van dit jaar van toepassing maar de huurders hebben tot nu toe nog niks gehoord van Rappange en Variaprop. 'Volgens deze wet moest de verhuurder op 1 januari een warmteovereenkomst met ons sluiten. We wachten daar nog steeds op en het is inmiddels april', zegt Mertens. In 2014 hebben zich al drie ernstige verstoringen van de warmtelevering voorgedaan. Dat kwam onder andere door een flinke lekkage.

Geen reactie verhuurder
In artikel 3 van de Warmtewet staat uitgelegd aan welke eisen de warmteovereenkomst moet voldoen. Een overeenkomst tot levering van warmte wordt op schrift gesteld en bevat in ieder geval de volgende punten:

- een duidelijke en volledige omschrijving van de te leveren goederen en diensten en de overeengekomen kwaliteitsniveaus daarvan. Welke in ieder geval betrekking hebben op de minimum- en maximumtemperatuur van de te leveren warmte, alsmede de prijzen en voorwaarden waaronder deze goederen en diensten worden geleverd;

- een omschrijving van vergoedingen, waaronder de uitkering van compensatie bij een ernstige storing in de levering van warmte De compensatievergoeding wordt bij Ministeriële regeling vastgesteld. En terugbetalingsregelingen als de geleverde goederen en diensten niet aan de overeengekomen kwaliteitsniveaus voldoen;

Volgens de bewonersvereniging houdt de verhuurder zich aan geen enkel punt van deze wet tot nu toe.

Eventueel dwangsom opleggen
De bewonersvereniging heeft inmiddels meerdere brieven gestuurd aan Rappange Administratie, op 15 januari, 5 februari en 5 maart, maar nog geen reactie ontvangen. De bewonersvereniging heeft haar hoop nu gevestigd op de ACM. De ACM kan in geval van overtreding van de Warmtewet een last onder dwangsom opleggen. Daarnaast kan de ACM in sommige gevallen een boete opleggen.

'Als het goed is, doet de Autoriteit onderzoek en aan de hand daarvan een uitspraak. Ik ben ervan overtuigd dat we ook deze zaak gaan winnen.'

Al eerder problemen met stookkosten
De bewoners van het complex hebben vaker problemen met de verhuurder. Onlangs heeft de Huurcommissie uitspraak gedaan in een zaak over te hoge stookkosten voor 2012. 'De Huurcommissie vond

dat is gebleken dat de verhuurder onvoldoende actie heeft ondernomen om een goedkopere warmtevoorziening te realiseren en zelfs de hiervoor meest voor de hand liggende weg, het aanleggen van individuele ketels, heeft gefrustreerd', aldus de voorzitter.

Huurders juichen nog niet
Toch gaat de vlag nog niet uit bij de huurders. De verhuurder heeft zes weken de tijd om in beroep te gaan tegen deze uitspraak en de Mertens verwacht dat verhuurder dat ook gaat doen. 'Het gaat om een bedrag van drie tot vier ton dat minder in rekening moet worden gebracht. Ik vermoed dat ze hier wel bezwaar tegen gaan maken. Toch zien we ook het hoger beroep met vertrouwen tegemoet', aldus Mertens.

De Huurcommissie heeft dan wel uitspraak gedaan voor de stookkosten in 2012, voor 2011, 2013 én 2014 krijgen de huurder waarschijnlijk te maken met dezelfde procedure.

Veel onzekerheid bij bewoners
Voor de bewoners brengt het allemaal veel onzekerheid en angst met zich mee. Vooral oudere huurders zijn zenuwachtig en zijn bang dat als ze de hoge stookkosten niet meer kunnen betalen, ze moeten verhuizen.

Mertens: 'Gemiddeld waren de stook- en servicekosten in 2012 voor een jaar 4500-6500 euro. Een koploper was 6500 euro kwijt aan stook- en servicekosten. Dat is de complete huur voor een sociale huurwoning. Dat is vier keer zo hoog als normaal. Gemiddeld zijn de stookkosten ongeveer 1500-1600 euro per jaar voor een normaal appartement. Reden hiervoor is dat de apparatuur sterk verouderd en niet zuinig. Dat zorgt voor de hoge kosten.' De Huurcommissie was het eens met deze redenering en verplichtte de verhuurder de huurders geld terug te betalen. Die bedragen varieerden van 3500-4500 euro per jaar.

Hoop op goede afloop
De huurders hopen dat er ooit een einde komt aan deze slepende kwestie en hebben hun hoop nu gevestigd op de ACM. 'Sinds 1995 proberen huurders, al dan niet via de Huurdersvereniging, de verhuurder tevergeefs te bewegen maatregelen te nemen om de stookkosten omlaag te brengen. Wij hopen dat door het handhaving van de Warmtewet een einde zal komen aan het in rekening brengen van extreem hoge stookkosten.'

Rappange en Variaprop willen niet meewerken aan het artikel.