Nieuwe fietsenstalling in De Pijp

31 december 2013

De inpandige stalling is een initiatief van Stichting Werkprojecten Amsterdam (SWA) en is gerealiseerd met een subsidie van stadsdeel Zuid. Het stadsdeel stimuleert al jaren middels een subsidie de buurtstallingen in Zuid. Inmiddels zijn er 44 buurtstallingen in Zuid, waarvan zeven in de Noord-Pijp. De stallingen moeten de fietsparkeerdruk in de straat verminderen en hun fiets veilig stallen. Bewoners moeten hier wel een abonnement voor te hebben.

De Nota van Uitgangspunten (NvU) voor het ontwerp van de Rode Loper in de Ferdinand Bolstraat is op 19 december, unaniem vastgesteld door de Amsterdamse gemeenteraad. Een van de belangrijkste opgaven in het gebied is net als elders in de stad de fietsen. Door de toename van het aantal fietsen, de grote populariteit van De Pijp als winkel- en uitgaansgebied en de komst van het metrostation de Pijp is er straks te weinig ruimte om alle fietsen op straat te kunnen stallen. Uit onderzoek blijkt dat er heel veel extra fietsparkeermogelijkheden nodig zijn. Daarvoor had de gemeente al 1000 inpandige fietsplekken gepland. De raad heeft deze ambitie nu verhoogd naar 1400 plekken.

Het stadsdeel werkt ook aan een fietsparkeerduurbeperking. Deze beperking geeft meer mogelijkheden om fietsen te verwijderen. Met name in de drukke winkelstraten. Fietsen mogen dan maximaal zes weken ongebruikt geparkeerd worden in de aanwezige fietsrekken en -vakken.

Deze maand zijn er in het stadsdeel ook extra fietsvakken en -rekken bijgekomen. Fietsvakken zijn vooral geschikt voor kortparkeerders, zoals winkelend publiek. Fietsrekken zijn meer geschikt voor langparkeerders, zoals bewoners. Het stadsdeel probeert in de schaarse openbare ruimte zoveel mogelijk fietsparkeerplekken te realiseren. Dat doet het stadsdeel onder meer met de campagne 'VAK DIE FIETS!'